Wij adviseren overheden en organisaties bij het behalen van duurzaamheidsambities: van programmamanagement tot analyse en van visievorming tot evaluatie. Wij geloven dat duurzaamheid bereikt wordt met een integrale benadering. Dat betekent dat we rekening houden met alle 17 Sustainable Development Goals die verankerd zijn in onze naam. We zijn analytisch sterk, hebben oog voor alle betrokkenen en gaan op zoek naar innovatieve oplossingen. Lees hier ons hele verhaal.

Thema’s

Biodiversiteit, Landbouw en Natuur

Klimaatmitigatie en Energietransitie

Klimaatadaptatie

Diensten

Om duurzaamheidsambities te verwezenlijken is een integrale aanpak op alle fasen van de beleidscyclus nodig. Bureau 7TIEN biedt diensten die zijn afgestemd op de verschillende fasen in de beleidscyclus. We beschikken over de onderzoekservaring om vraagstukken in de beleidsvoorbereiding en evaluatie te beantwoorden. En als projectleider kunnen we het programmamanagement op ons nemen in de uitvoeringsfase. Daarbij beschikken we over een uitgebreid netwerk van experts zodat we de meest actuele inzichten kunnen meenemen.

Deze afbeelding geeft de beleidslogica in een cirkel weer. De drie hoofdonderdelen van de cirkel zijn: visievormen, uitvoeren en bijsturen. Onder visievormen valt begeleiden visievormen, opstellen uitvoeringsagenda en haalbaarheidsstudie. Onder uitvoeren vallen: impactanalyse, projectmanagement, adaptief beleid en inventarisatie. Onder bijsturen vallen Monitoring, Evaluatie en waarborging van kennis.

Nieuws