Beleid voor biodiversiteit, de biodiversiteits agenda van Waterschap Zuiderzeeland

Biodiversiteit is een steeds belangrijker thema op politieke agenda’s. Dat geldt voor het rijk, provincies en gemeenten, maar ook voor waterschappen. Steeds meer waterschappen zien dat zij een belanrijke rol kunnen spelen in het herstellen van de biodiversiteit. Zo beheren waterschappen sloten, beken, dijken en ook terreinen en gebouwen die een habitat vormen voor diverse dieren- en plantensoorten. Hoewel het dagelijkse kost is voor waterschappen, liggen er nog veel kansen om aan biodiversiteitsherstel bij te dragen. Het Waterschap Zuiderzeeland stelt daarom een biodiversiteitsagenda op, en heeft Bureau7TIEN gevraagd te ondersteunen in de onderbouwing daarvan.

Met de biodiversiteitsagenda brengt het Waterschap Zuiderzeeland in kaart hoe het waterschap nu en in de toekomst in de dagelijkse werkzaamheden kan bijdragen aan het herstellen en vergoten van de biodiversiteit. Bureau 7TIEN is gevraagd deze agenda te onderbouwen. We gebruiken onze veranderlogica daarbij als uitgangspunt. Door middel van werksessies en documentanalyses schetsen we ten eerste heldere transitiepaden, waaraan we logische maatregelen koppelen. Van deze maatregelen brengen we vervolgens ook de kosten en opbrengsten in kaart. De uitkomsten bundelen we in een overzichtelijke rapportage. Zo stellen we het Waterschap in staat om weloverwogen keuzes te maken op het gebied van biodiversiteit.

Wil je meer weten over dit onderzoek, of ben je benieuwd wat wij kunnen betekenen voor jouw waterschap, gemeente of provincie op het gebied van biodiversiteit? Neem dan contact op met Anne Marit Popma.

Anne Marit Popma

Adviseur

Specialist Biodiversiteit

annemarit@bureau7tien.nl
in/anne-marit-popma/
+31 (0) 612766549