Beleidsevaluatie zonneparken en kleine windmolens Westerwolde

Bureau 7TIEN evalueerde het beleid voor zonneparken en kleine windmolens van Gemeente Westerwolde. De gemeente ligt op koers om haar doel voor het opwekken van zonne-energie in het landschap in 2035 te behalen. Er liggen ook kansen om het beleid aan te scherpen. Zo is het doel voor zonnepanelen op daken nog niet binnen bereik en kan communicatie richting inwoners beter.

Gemeente Westerwolde was één van de eerste gemeenten in Nederland met beleid voor zonneparken. Dit heeft gezorgd voor duidelijkheid voor initiatiefnemers. Mede hierdoor ligt de gemeente op koers om haar doel van 1.800 TJ in 2035 te behalen. Wel is voor sommige projecten daadwerkelijke realisatie nog onzeker. Zo is er onduidelijkheid over het plaatsen van zonneparken dicht bij de grens vanwege afspraken met Duitsland. Op het gebied van de opwek van energie met zon-op-dak en kleine windmolens loopt de gemeente nog achter op haar doelstelling van 420 TJ in 2035.

Dat Westerwolde één van de eerste was heeft ook een nadeel. Je bent pionier en maakt fouten. De gemeente heeft zich dit gerealiseerd en hierop bijgestuurd. Zo heeft de gemeente een landschappelijke verdiepingsslag opgesteld en heeft het een duurzaamheidsfonds en gebiedsfondsen uitgewerkt. Er zijn ook onderdelen waar verdere bijsturing wenselijk is. Denk aan de kwaliteit van het betrekken van omwonenden en het benutten van kansen bij een zonnepark zoals natuurontwikkeling.

Met het oog op de toekomst is er een gemengd beeld. Enerzijds wordt door respondenten en gesprekspartners aangegeven dat de gemeente meer moet doen aan de energietransitie. Er zijn ook stemmen die een verdienmodel zien in de opwek van duurzame energie voor de gemeente Westerwolde. Anderzijds is er een grote groep die kritisch is op ontwikkeling van grote of middelgrote zonneparken en grote windmolens.

We doen vijf aanbevelingen voor het overkoepelend beleid en vijf aanbevelingen voor het beleid omtrent zonneparken. Vervolgens geven we een voorzet voor een afwegingskader. Onder deze aanbevelingen valt onder andere het stimuleren van de opwek van zon op dak en kleinschalig wind. En meer zorg te dragen voor de communicatie richting inwoners.

Zie voor een volledig overzicht van de conclusies en aanbevelingen de rapportage. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Jesse de Graaff.

Jesse de Graaff

Adviseur
jesse@bureau7tien.nl
in/jessedegraaff/
+31 (0) 629590188