Biodiversiteit in de instrumenten van het waterschap

In 2021 hielpen we waterschap Zuiderzeeland met het opstellen van de Agenda biodiversiteit, en het aanpassen van de pachtcontracten. In navolging hiervan vroeg het waterschap ons om te onderzoeken welke aanpassingen in eigen instrumenten mogelijk zijn. Zodat biodiversiteit in het beheergebied versterkt kan worden. De waterschappen hebben tal van instrumenten, en in veel gevallen kunnen hier aanpassingen in worden gemaakt ten behoeve van biodiversiteit.

Biodiversiteit verwijst naar de variëteit aan levensvormen die de planeet rijk is. Wereldwijd is er een alarmerende achteruitgang van biodiversiteit. Ook in Nederland is dit een zorgwekkend probleem. Waterschappen spelen als beheerder de watergangen en dijken een grote rol in het tegengaan van het verlies van biodiversiteit. Daarnaast kan natuur en biodiversiteit de waterschappen helpen in haar dagelijkse taken. Het maakt ons weerbaarder tegen klimaatverandering. Een diversere grasbekleding op dijken is bijvoorbeeld beter bestand tegen erosie en droogte. Een divers waterleven helpt ons met het behalen van de KRW-doelstellingen en is weerbaarder tegen verontreinigingen.

Om een transitie verder te helpen is het belangrijk om nieuwe kansen in beleid en instrumenten te borgen, maar ook om werkwijzen die niet meer passen binnen de visie uit te faseren. Met dit in het achterhoofd is onderzocht welke instrumenten hiervoor in aanmerking zouden komen. We stelden een longlist op aan de hand van documentenonderzoek en verkennende gesprekken. Deze is vervolgens tot 12 instrumenten gereduceerd. Daarna is met verdiepende gesprekken onderzocht hoe het instrument werkt, wat de aanpassingen zouden kunnen zijn, hoe de procedure voor wijziging in zijn werk gaat en wat de prioriteit en eventueel benodigde middelen zijn.

Het resultaat van dit onderzoek is een uitgebreide verkenning met een prioriteitenkader die het waterschap de komende jaren kan raadplegen bij het prioriteren van wijzigingen in instrumenten ten aanzien van biodiversiteit. Opvallend is dat veel van de onderzochte instrumenten betrekking hebben op beheer en onderhoud. Hier liggen dan ook aanzienlijke mogelijkheden voor verbetering, bijvoorbeeld in het geval van de wijze waarop het waterschap de schouw uitvoert.

Naast de rapportage is er ook een presentatie gegeven om eventuele vragen te kunnen beantwoorden en de discussie over dit onderwerp op gang te brengen. Bent u nieuwsgierig naar hoe biodiversiteit beter kan worden geborgd in instrumenten van de waterschappen, download het volledige rapport. Wil je meer weten, neem dan contact op met Jesse.

Jesse de Graaff

Adviseur
jesse@bureau7tien.nl
in/jessedegraaff/
+31 (0) 629590188