Nieuws

Circulaire EconomieErvaringKlimaatbeleid

Opstellen Klimaatagenda Waterschap Zuiderzeeland

Extreme regenval, hittegolven, langdurige droogte of juist lange periodes van neerslag. We merken al steeds meer van de effecten van klimaatverandering en zullen in de toekomst steeds meer hiervan ervaren. Ook voor het Waterschap Zuiderzeeland is dit relevant. Het waterschap heeft daarom besloten een Klimaatagenda op te stellen. Bureau 7TIEN is gevraagd om deze agenda met het waterschap op te stellen. 

ErvaringKlimaatbeleid

Borging van kwaliteit op het platform verbeterjehuis.nl

Particuliere woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen kunnen met behulp van het platform verbeterjehuis.nl bedrijven die verduurzamingsmaatregelen aanbieden kiezen. Bij die keuze is het van belang dat de kwaliteit van bedrijven op het platform kan worden meegewogen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Topstukken en Bureau 7TIEN gevraagd te onderzoeken en uit te werken op welke manier keurmerken en eventuele alternatieven een rol zouden kunnen spelen bij deze kwaliteitsborging.

BiodiversiteitErvaring

Biodiversiteitsagenda Waterschap Zuiderzeeland

Dinsdag 6 juli is de Agenda Biodiversiteit van Waterschap Zuiderzeeland besproken in de Algemene Vergadering van het waterschap. In deze agenda heeft het waterschap de ambitie beschreven om de biodiversiteit in het beheergebied te verbeteren. Ook is uitgewerkt wat het waterschap (met samenwerkingspartners) gaat doen om deze ambities te bereiken en welke financiële middelen hiervoor nodig zijn. Wij hebben het waterschap geholpen met de structuur en onderbouwing van de agenda.

Hoe zit het?

In deze blogreeks worden begrippen uit de wereld van beleidsadvies en duurzaamheid op een eenvoudige wijze uitgelegd.

Hoe zit hetKlimaatbeleid

Adaptief klimaatbeleid

Klimaatproblematiek is complex en met veel onzekerheid omgeven. Het voeren van eenduidig beleid is dan ook lastig. Eén van de vele risico’s is bijvoorbeeld dat instrumenten die nu worden ingezet over een jaar tot ongewenste effecten leiden. Bij Bureau 7TIEN zetten we twee methoden in die helpen de complexiteit te reduceren en om te gaan met onzekerheid.

Circulaire EconomieHoe zit het

De R-ladder

De R-ladder geeft handvaten aan het begrip waardebehoud in de circulaire economie. Naast de drie R’s zijn er nog 9 strategieën voor waardebehoud. Meer uitleg vind je hier.

Hoe zit hetKlimaatbeleid

Veranderlogica voor Klimaatbeleid

Hoe zorg ik met mijn beleid voor de gewenste verandering? Dit is een lastige vraag omdat er vaak meerdere factoren zijn die de praktijk beënvloeden. Met het beleid kun je die niet allemaal controleren. Hoe kun je er dan toch voor zorgen dat je doordacht en beargumenteerd beleid formuleert? Bureau 7TIEN heeft hiervoor een oplossing: de veranderlogica.

Menu