Nieuws

Ervaring

Oproep: keurmerkmakers voor verduurzaming meld je!

De verduurzaming van woningen is complex. Er zijn veel mogelijkheden, een veelvoud van leveranciers en ieder huis is anders. Voor woningeigenaren is het belangrijk om in dit doolhof de weg te kunnen vinden. Of met andere woorden: te weten wie of wat voldoet aan de gewenste kwaliteit. Namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voeren wij een inventarisatie van keurmerken uit.

BiodiversiteitErvaring

Beleid voor biodiversiteit, de biodiversiteits agenda van Waterschap Zuiderzeeland

Steeds meer waterschappen zien dat zij een belangrijke rol kunnen spelen in het herstellen van de biodiversiteit. Hoewel het beheer van de watergangen en keringen dagelijkse kost is voor waterschappen, liggen er nog veel kansen om aan biodiversiteit bij te dragen. Het Waterschap Zuiderzeeland stelt daarom een biodiversiteitsagenda op, en heeft Bureau7TIEN gevraagd te ondersteunen in de onderbouwing daarvan.

Hoe zit het?

In deze blogreeks worden begrippen uit de wereld van beleidsadvies en duurzaamheid op een eenvoudige wijze uitgelegd.

Hoe zit hetKlimaatbeleid

Adaptief klimaatbeleid

Klimaatproblematiek is complex en met veel onzekerheid omgeven. Het voeren van eenduidig beleid is dan ook lastig. Eén van de vele risico’s is bijvoorbeeld dat instrumenten die nu worden ingezet over een jaar tot ongewenste effecten leiden. Bij Bureau 7TIEN zetten we twee methoden in die helpen de complexiteit te reduceren en om te gaan met onzekerheid.

Circulaire EconomieHoe zit het

De R-ladder

De R-ladder geeft handvaten aan het begrip waardebehoud in de circulaire economie. Naast de drie R’s zijn er nog 9 strategieën voor waardebehoud. Meer uitleg vind je hier.

Hoe zit hetKlimaatbeleid

Veranderlogica voor Klimaatbeleid

Hoe zorg ik met mijn beleid voor de gewenste verandering? Dit is een lastige vraag omdat er vaak meerdere factoren zijn die de praktijk beënvloeden. Met het beleid kun je die niet allemaal controleren. Hoe kun je er dan toch voor zorgen dat je doordacht en beargumenteerd beleid formuleert? Bureau 7TIEN heeft hiervoor een oplossing: de veranderlogica.

Menu