Borging van kwaliteit op het platform verbeterjehuis.nl

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat een digitaal platform wordt ontwikkeld waarop vraag en aanbod voor de verduurzaming van woningen bij elkaar komen. Particuliere woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen kunnen met behulp van dit platform bedrijven die verduurzamingsmaatregelen aanbieden kiezen. Bij die keuze is het van belang dat de kwaliteit van bedrijven op het platform kan worden meegewogen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Topstukken en Bureau 7TIEN gevraagd te onderzoeken en uit te werken op welke manier keurmerken en eventuele alternatieven een rol zouden kunnen spelen bij deze kwaliteitsborging.

Aanpak
Dit resulteerde ten eerste in de vraag: Hoe kan de kwaliteit van bedrijven op het platform middels keurmerken en eventuele alternatieve vormen worden meegewogen? Dit hebben we onderzocht door na te gaan welke opties andere landen toepassen en welke opties in andere sectoren worden toegepast. Op basis daarvan zijn de opties voor het platform uitgewerkt en besproken met experts in de sector.

Resultaat
Inhoudelijk bestaat kwaliteit voor de gebruiker uit twee aspecten: Technische bekwaamheid en Klantgerichtheid. Om de gebruiker van het platform de mogelijkheid te geven te vergelijken op deze aspecten. Kunnen verschillende strategieën worden toegepast. We hebben het ministerie geadviseerd over vijf concrete sporen. Bijvoorbeeld om per verduurzamingsmaatregel te komen tot een betrouwbare en herkenbare kwaliteitsregeling.

Dit onderzoek volgt op een eerder uitgevoerde inventarisatie van keurmerken en andere vormen van kwaliteitsborging. De rapporten kunt u hier terugvinden. Wilt u meer weten over dit onderzoek, neem dan contact op met Jesse de Graaff.

Jesse de Graaff

Adviseur
jesse@bureau7tien.nl
in/jessedegraaff/
+31 (0) 629590188