Bureau 7TIEN onderzoekt beleid grootschalige zonneparken

80% van de opgave om hernieuwbare energie op te wekken wordt in de toekomst plannen (RES) ingevuld met zonne-energie. Althans, wanneer er geen aanpassingen komen in de concept-RESsen van Nederland. Dat betekent een grote opgave voor zon-op-dak en zonneparken. Het is daarom erg belangrijk dat we goed nadenken over hoe deze zonneparken in het landschap passen. Bureau 7TIEN is door gemeente Lochem gevraagd om samen met KWINK groep te adviseren over het beleidskader grootschalige zonneparken.

De gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn. Om de opgave te behalen zet de gemeente in op onder andere grootschalige zonneparken. Dit zijn zonneparken groter dan twee hectare. In de gemeente Lochem is tot nu toe ?87ha aan zonneparken gerealiseerd of in voorbereiding. Wij evalueren het proces tot nu toe. Op basis daarvan adviseren wij de gemeente over eventuele aanpassingen van het beleidskader.

We hanteren voor de evaluatie de veranderlogica. We voeren gesprekken met betrokkenen en inwoners van de gemeente Lochem kunnen reageren via [email protected]. We hopen op deze manier lessen te kunnen trekken voor de enorme opgave die we de komende jaren op veel plekken in Nederland het hoofd moeten bieden.

Freek Kuip?ri

Adviseur

Specialist klimaat- en energie

in/freekkuiperi/
+31 (0) 653951137
Menu