Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie: vier leerzame lessen voor effectieve regionale samenwerking

Rekenkamer Waterschap Rivierenland

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) hebben Rijk, gemeenten, waterschappen en provincies afspraken met elkaar gemaakt om deze opgave gezamenlijk aan te pakken. Regionaal wordt samengewerkt in 45 werkregio’s.  In opdracht van de rekenkamer van het waterschap Rivierenland heeft Bureau 7TIEN samen met PROOF adviseurs  de samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie onderzocht. In dit blog delen we vier lessen uit de evaluatie. 

Klimaatadaptatie

Terugblikken op klimaatadaptatie in Soest

RKC gemeente Soest

Klimaatadaptatie wordt steeds belangrijker. De rekenkamercommissie van de Gemeente Soest heeft Bureau 7TIEN gevraagd om het gevoerde klimaatadaptatiebeleid van de afgelopen jaren te onderzoeken. We gebruiken een gestructureerde aanpak om te bepalen of de genomen maatregelen doelmatig en effectief zijn geweest, onder andere door onze veranderlogica te gebruiken.

Klimaatadaptatie

Samenwerking aan klimaatadaptatie

Rekenkamercommissie waterschap Rivierenland

Het belang van samenwerking in het kader van klimaatadaptatie is onmiskenbaar. De rekenkamercommissie van het waterschap Rivierenland heeft ons gevraagd om te onderzoeken in hoeverre de aangegane samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie effectief is. Hiervoor werken we samen met PROOF Adviseurs, gespecialiseerd in samenwerking op maatschappelijke opgaven.

KlimaatadaptatieKlimaatmitigatie en Energietransitie

Bureau 7TIEN onderzoekt klimaatadaptatie en -mitigatiebeleid Hoogheemraadschap van Rijnland

Hoogheemraadschap van Rijnland

De rekenkamer van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft ons gevraagd een onderzoek uit te voeren naar het klimaatbeleid. We evalueren de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid rondom klimaatmitigatie en -adaptatie in Rijnland. We blikken niet alleen terug, maar kijken ook vooruit met visuele schetsen van mogelijke scenario’s en rolinvullingen.

Circulaire EconomieKlimaatadaptatieKlimaatmitigatie en Energietransitie

Opstellen Klimaatagenda Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland

Extreme regenval, hittegolven, langdurige droogte of juist lange periodes van neerslag. We merken al steeds meer van de effecten van klimaatverandering en zullen in de toekomst steeds meer hiervan ervaren. Ook voor het Waterschap Zuiderzeeland is dit relevant. Het waterschap heeft daarom besloten een Klimaatagenda op te stellen. Bureau 7TIEN is gevraagd om deze agenda met het waterschap op te stellen.