Biodiversiteit, landbouw en natuur

Biodiversiteit, Landbouw en NatuurCirculaire EconomieKlimaatbeleidNieuws

Gemeentelijke ambities op het gebied van klimaat, circulariteit en biodiversiteit: een eerste beeld uit de coalitieakkoorden

Bureau 7TIEN presenteert eind deze zomer de uitkomsten van een onderzoek naar de duurzame ambities in de gemeentelijke coalitieakkoorden. Na de gemeenteraadsverkiezingen vroegen wij ons af: welke ambities hebben gemeenten op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit en circulariteit en voor de komende vier jaar? In dit artikel geven we een aantal eerste inzichten over de ambities in de coalitieakkoorden.

Biodiversiteit, Landbouw en NatuurErvaringNieuws

Een evenwichtig en toekomstbestendig groenbeleid in Losser

In samenwerking met gemeente Losser werken we aan het opstellen van een nieuw groenbeleidsplan. De gemeente heeft behoefte aan het sterker laten meewegen van ecologische en klimatologische belangen in de keuzes voor aanleg en onderhoud van groen in de gemeente. We zijn gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van dit nieuwe groenbeleidsplan. Onze veranderlogica staat daarbij centraal.

Biodiversiteit, Landbouw en NatuurHoe zit het

Duurzame landbouw (2): mogelijke oplossingsrichtingen

De afgelopen jaren heb ik met Keuterboeren diverse landbouwpraktijken in Europa verkend. Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen? Ik neem je mee langs alle begrippen die nu opkomen als alternatieven voor onze huidige vorm van landbouw. Per landbouwvorm noem ik ook een voorbeeldboerderij, zodat je er zelf eens kunt gaan kijken.  In de tweede van drie blogposts neem ik je mee langs antwoorden op de volgende vragen: Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen?

Biodiversiteit, Landbouw en NatuurHoe zit het

Duurzame landbouw (1): Wat gaat er nu mis?

We zien steeds vaker dat deze intensieve vorm van landbouw grote schaduwzijden heeft. Het landgebruik heeft negatieve effecten op de biodiversiteit, kwaliteit van het oppervlaktewater, de bodem, het klimaat en dierenwelzijn. Het probleem dat nu het meest in de schijnwerpers staat is de stikstofproblematiek. In de eerste van drie blogposts neem ik je mee langs antwoorden op de volgende vragen: Wat gaat er mis in de huidige vorm van voedsel produceren?

Biodiversiteit, Landbouw en NatuurErvaring

Biodiversiteitsagenda Waterschap Zuiderzeeland

Dinsdag 6 juli is de Agenda Biodiversiteit van Waterschap Zuiderzeeland besproken in de Algemene Vergadering van het waterschap. In deze agenda heeft het waterschap de ambitie beschreven om de biodiversiteit in het beheergebied te verbeteren. Ook is uitgewerkt wat het waterschap (met samenwerkingspartners) gaat doen om deze ambities te bereiken en welke financiële middelen hiervoor nodig zijn. Wij hebben het waterschap geholpen met de structuur en onderbouwing van de agenda.