Biodiversiteit, landbouw en natuur

Biodiversiteit, Landbouw en Natuur

Natuurinclusieve landbouw: Inventarisatie kennisplatforms en praktijknetwerken

Domeintrekkers Landbouw Agenda Natuurinclusief

In samenwerking met domeintrekkers Landbouw van Collectief Natuurinclusief werken we aan een inventarisatie van kennisplatforms en praktijknetwerken voor natuurinclusieve landbouw in Nederland. Naast de inventarisatie werken we aan een blauwdruk die weergeeft hoe de kennisinfrastructuur voor natuurinclusieve landbouw in Nederland verder ontwikkeld kan worden.

Biodiversiteit, Landbouw en Natuur

Een inspiratiesessie biodiversiteit

Gemeente Leeuwarden

We organiseerden de inhoudelijke sessies voor een inspiratiesessie biodiversiteit in Provincie Leeuwarden. In een plenaire sessie gaf Anne Marit inzicht in de drie waarden van natuur en hoe je deze kunt inzetten om verschillende mensen en organisaties om je heen te betrekken.

Biodiversiteit, Landbouw en Natuur

Biodiversiteit in de instrumenten van het waterschap

Waterschap Zuiderzeeland

In 2021 hielpen we waterschap Zuiderzeeland met het opstellen van de Agenda biodiversiteit, en het aanpassen van de pachtcontracten. In navolging hiervan vroeg het waterschap ons om te onderzoeken welke aanpassingen in eigen instrumenten mogelijk zijn. Zodat biodiversiteit in het beheergebied versterkt kan worden. De waterschappen hebben tal van instrumenten, en in veel gevallen kunnen hier aanpassingen in worden gemaakt ten behoeve van biodiversiteit.

groenprogramma
Biodiversiteit, Landbouw en Natuur

Evaluatie groenprogramma Duin- en Bollenstreek

Duin- en Bollenstreek

Bureau 7TIEN evalueert samen met Bureau BUITEN het gebiedsprogramma groen van de Duin- en Bollenstreek. In het gebiedsprogramma werken de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen samen aan het versterken van de belevingswaarden en biodiversiteit. Het programma loopt in 2024 af. Daarom is nu behoefte om lessen te formuleren voor een eventueel vervolg.

Biodiversiteit, Landbouw en Natuur

Biodiversiteit in pachtcontracten waterschappen

Waterschap Zuiderzeeland

Veel terrein beherende organisaties (TBO’s) zijn er op dit moment mee bezig: hoe veranker je biodiversiteit in pachtcontracten? We weten dat er met pacht grote stappen te maken zijn, maar verandering is ingewikkeld. Bij Waterschap Zuiderzeeland ondersteunden wij in de implementatie van de biodiversiteitsagenda. Een belangrijk onderdeel van deze opdracht was het aanpassen van de pachtcontracten. In deze blog delen wij drie lessen voor meer biodiversiteit in pachtcontracten.

Biodiversiteit, Landbouw en Natuur

Groenbeleid voor alle inwoners

Gemeente Losser

Groenbeleid gaat onder andere over het beheer, onderhoud en de aanplant van planten binnen het gemeentelijk areaal. Een mooie kans om de gemeente esthetisch aantrekkelijk te houden, ecologie te bevorderen en kansen voor klimaatadaptatie te verzilveren. Omdat er met het vaststellen van het nieuwe beleid ook zichtbare veranderingen voor inwoners zullen zijn hebben we ook een participatietraject doorlopen. In deze blog lees je hoe we dit hebben aangepakt.