Biodiversiteit, landbouw en natuur

Biodiversiteit, Landbouw en NatuurHoe zit het

Duurzame landbouw (2): mogelijke oplossingsrichtingen

De afgelopen jaren heb ik met Keuterboeren diverse landbouwpraktijken in Europa verkend. Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen? Ik neem je mee langs alle begrippen die nu opkomen als alternatieven voor onze huidige vorm van landbouw. Per landbouwvorm noem ik ook een voorbeeldboerderij, zodat je er zelf eens kunt gaan kijken.  In de tweede van drie blogposts neem ik je mee langs antwoorden op de volgende vragen: Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen?

Biodiversiteit, Landbouw en NatuurHoe zit het

Duurzame landbouw (1): Wat gaat er nu mis?

We zien steeds vaker dat deze intensieve vorm van landbouw grote schaduwzijden heeft. Het landgebruik heeft negatieve effecten op de biodiversiteit, kwaliteit van het oppervlaktewater, de bodem, het klimaat en dierenwelzijn. Het probleem dat nu het meest in de schijnwerpers staat is de stikstofproblematiek. In de eerste van drie blogposts neem ik je mee langs antwoorden op de volgende vragen: Wat gaat er mis in de huidige vorm van voedsel produceren?

Biodiversiteit, Landbouw en NatuurErvaring

Biodiversiteitsagenda Waterschap Zuiderzeeland

Dinsdag 6 juli is de Agenda Biodiversiteit van Waterschap Zuiderzeeland besproken in de Algemene Vergadering van het waterschap. In deze agenda heeft het waterschap de ambitie beschreven om de biodiversiteit in het beheergebied te verbeteren. Ook is uitgewerkt wat het waterschap (met samenwerkingspartners) gaat doen om deze ambities te bereiken en welke financiële middelen hiervoor nodig zijn. Wij hebben het waterschap geholpen met de structuur en onderbouwing van de agenda.

Biodiversiteit, Landbouw en NatuurErvaring

Beleid voor biodiversiteit, de biodiversiteits agenda van Waterschap Zuiderzeeland

Steeds meer waterschappen zien dat zij een belangrijke rol kunnen spelen in het herstellen van de biodiversiteit. Hoewel het beheer van de watergangen en keringen dagelijkse kost is voor waterschappen, liggen er nog veel kansen om aan biodiversiteit bij te dragen. Het Waterschap Zuiderzeeland stelt daarom een biodiversiteitsagenda op, en heeft Bureau7TIEN gevraagd te ondersteunen in de onderbouwing daarvan.

Menu