Biodiversiteit, landbouw en natuur

Biodiversiteit, Landbouw en Natuur

Biodiversiteit in de instrumenten van het waterschap

Waterschap Zuiderzeeland

In 2021 hielpen we waterschap Zuiderzeeland met het opstellen van de Agenda biodiversiteit, en het aanpassen van de pachtcontracten. In navolging hiervan vroeg het waterschap ons om te onderzoeken welke aanpassingen in eigen instrumenten mogelijk zijn. Zodat biodiversiteit in het beheergebied versterkt kan worden. De waterschappen hebben tal van instrumenten, en in veel gevallen kunnen hier aanpassingen in worden gemaakt ten behoeve van biodiversiteit.

Biodiversiteit, Landbouw en NatuurCirculaire Economie

Juridische worstelingen met vermicomposteren

De StadsWormerij

Bureau 7TIEN werkt samen met de StadsWormerij aan het ontwikkelen van een proeffabriek. In deze proeffabriek wordt lokaal organisch afval met behulp van wormen verwerkt tot vermicompost. Het klinkt logisch om wormen in te zetten, ze zijn detrivoor (afval-eter) en gedijen op organisch afval. Er bleken echter een aantal juridische barrières in de weg te staan voor dit project. Samen met de StadsWormerij ging Bureau 7TIEN aan de slag om vermicomposteren op de beoogde locatie in Amersfoort juridisch mogelijk te maken.

Biodiversiteit, Landbouw en Natuur

Biodiversiteit in pachtcontracten waterschappen

Waterschap Zuiderzeeland

Veel terrein beherende organisaties (TBO’s) zijn er op dit moment mee bezig: hoe veranker je biodiversiteit in pachtcontracten? We weten dat er met pacht grote stappen te maken zijn, maar verandering is ingewikkeld. Bij Waterschap Zuiderzeeland ondersteunden wij in de implementatie van de biodiversiteitsagenda. Een belangrijk onderdeel van deze opdracht was het aanpassen van de pachtcontracten. In deze blog delen wij drie lessen voor meer biodiversiteit in pachtcontracten.

Biodiversiteit, Landbouw en Natuur

Groenbeleid voor alle inwoners

Gemeente Losser

Groenbeleid gaat onder andere over het beheer, onderhoud en de aanplant van planten binnen het gemeentelijk areaal. Een mooie kans om de gemeente esthetisch aantrekkelijk te houden, ecologie te bevorderen en kansen voor klimaatadaptatie te verzilveren. Omdat er met het vaststellen van het nieuwe beleid ook zichtbare veranderingen voor inwoners zullen zijn hebben we ook een participatietraject doorlopen. In deze blog lees je hoe we dit hebben aangepakt.

Biodiversiteit, Landbouw en Natuur

Biodiversiteit krijgt meer aandacht in de stad dan op het platteland

Gemeenten spelen een belangrijke rol in een aantal grote opgaven die er liggen om Nederland meer duurzaam te maken. Afgelopen maart hebben we gestemd voor de gemeenteraad. De coalitieakkoorden die naar aanleiding van deze verkiezingen zijn opgesteld bieden een mooie kans om te bekijken wat de ambities van gemeenten zijn. Bureau 7TIEN heeft daarom ruim 200 gemeentelijke coalitieakkoorden bestudeerd. In deze laatste blog kijken we naar de biodiversiteitsambities.