Circulaire economie

Biodiversiteit, Landbouw en NatuurCirculaire Economie

Juridische worstelingen met vermicomposteren

De StadsWormerij

Bureau 7TIEN werkt samen met de StadsWormerij aan het ontwikkelen van een proeffabriek. In deze proeffabriek wordt lokaal organisch afval met behulp van wormen verwerkt tot vermicompost. Het klinkt logisch om wormen in te zetten, ze zijn detrivoor (afval-eter) en gedijen op organisch afval. Er bleken echter een aantal juridische barrières in de weg te staan voor dit project. Samen met de StadsWormerij ging Bureau 7TIEN aan de slag om vermicomposteren op de beoogde locatie in Amersfoort juridisch mogelijk te maken.

Circulaire Economie

Circulariteit: afval of meer?

Gemeenten spelen een belangrijke rol in een aantal grote opgaven die er liggen om Nederland meer duurzaam te maken. Afgelopen maart hebben we gestemd voor de gemeenteraad. De coalitieakkoorden die naar aanleiding van deze verkiezingen zijn opgesteld bieden een mooie kans om te bekijken wat de ambities van gemeenten zijn. Bureau 7TIEN heeft daarom ruim 200 gemeentelijke coalitieakkoorden bestudeerd. In de vierde blog kijken we naar circulariteit.

groenprogramma
Biodiversiteit, Landbouw en NatuurCirculaire EconomieKlimaatmitigatie en Energietransitie

Gemeentelijke ambities op het gebied van klimaat, circulariteit en biodiversiteit: een eerste beeld uit de coalitieakkoorden

Bureau 7TIEN presenteert eind deze zomer de uitkomsten van een onderzoek naar de duurzame ambities in de gemeentelijke coalitieakkoorden. Na de gemeenteraadsverkiezingen vroegen wij ons af: welke ambities hebben gemeenten op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit en circulariteit en voor de komende vier jaar? In dit artikel geven we een aantal eerste inzichten over de ambities in de coalitieakkoorden.

Circulaire Economie

Inzicht in de materiaalstromen van waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland

Het waterschap Zuiderzeeland werkt met de klimaatagenda aan klimaatadaptatie, het verminderen van de CO2 uitstoot en circulariteit. Voor het circulariteit bleek het lastig om concrete maatregelen te formuleren. De doelstelling, 100% circulair in 2050 ligt ver weg en we weten nog nauwelijks wat het betekent. Ook had het waterschap nog beperkt zicht op welke en hoeveel materialen nu ‘door’ het waterschap stromen. Wij hebben het waterschap geholpen inzicht te bieden in de huidige situatie zodat  concrete maatregelen richting een circulair waterschap kunnen worden genomen.

Circulaire EconomieKlimaatadaptatieKlimaatmitigatie en Energietransitie

Opstellen Klimaatagenda Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland

Extreme regenval, hittegolven, langdurige droogte of juist lange periodes van neerslag. We merken al steeds meer van de effecten van klimaatverandering en zullen in de toekomst steeds meer hiervan ervaren. Ook voor het Waterschap Zuiderzeeland is dit relevant. Het waterschap heeft daarom besloten een Klimaatagenda op te stellen. Bureau 7TIEN is gevraagd om deze agenda met het waterschap op te stellen.