Klimaatmitigatie en Energietransitie

Klimaatmitigatie en EnergietransitieNieuws

Transitievisie Warmte (3): Monitoring

Gemeenten werken al een aantal jaar warmtetransitie met de zogenaamde Transitievisie Warmte. In drie blogs delen we lessen over de eerste jaren. In deze blog kijken we naar monitoring. Dit is vaak lastig omdat cijfers achterlopen en causaliteit moeilijk vast te leggen is. In deze blog leggen we uit wat wel mogelijk is met behulp van effect, resultaat en inspanningsindicatoren.

Klimaatmitigatie en EnergietransitieNieuws

Transitievisie Warmte (2): Keuzevrijheid versus betaalbaarheid

Gemeenten werken al een aantal jaar met de warmtetransitie met de zogenaamde Transitievisie Warmte. In drie blogs delen we lessen over de eerste jaren. In deze tweede blog bespreken we de spanning tussen de uitgangspunten keuzevrijheid en betaalbaarheid. Bestuurders brengen naar voren dat de transitie betaalbaar moet zijn en dat bewoners wel zelf moeten kunnen kiezen welke warmteoplossing zij willen. Maar kan dit wel allebei?

Klimaatmitigatie en EnergietransitieNieuws

Lessen uit tussenevaluatie Transitievisie Warmte gemeente Ede

Gemeente Ede

In het Klimaatakkoord van 2019 hebben gemeente de regierol van de lokale warmtetransitie aangewezen gekregen. Gemeenten hebben hiervoor een Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld. In de TVW wordt beschreven wanneer welke wijken of buurten van het aardgas af gaan. De gemeente Ede heeft in 2021 de TVW vastgesteld en herziet deze in 2026. Bureau 7TIEN is gevraagd om de uitvoering van de TVW tussentijds te evalueren.

Klimaatmitigatie en Energietransitie

Kansen omgevingswet voor warmtetransitie

Stroomversnelling

Wat betekent de Omgevingswet voor de warmtetransitie? Veel professionals weten dat de Omgevingswet eraan komt maar zien het als een soort onbekende wolk waar allerlei verwachtingen en belemmeringen aan worden toegeschreven. Bureau 7TIEN onderzoekt in opdracht van Stroomversnelling de kansen en belemmeringen van de Omgevingswet voor de warmtetransitie.

Klimaatmitigatie en Energietransitie

Knelpunteninventarisatie energiecoöperaties

HIER Opgewekt, RVO

In energiecoöperaties zetten bewoners zich samen in om duurzame energie lokaal op te wekken of te besparen. Naast de Lokale Energie Monitor 2022, waar we de trends en ontwikkelingen van de lokale energiebeweging in Nederland in kaart brachten, heeft Bureau 7TIEN gewerkt aan een knelpunteninventarisatie. Tegen welke knelpunten lopen energiecoöperaties aan en welke oplossingsrichtingen zijn denkbaar? Deze vragen onderzocht Bureau 7TIEN in samenwerking met klimaatstichting HIER, in opdracht van RVO.