Nieuws

ErvaringKlimaatbeleidNieuws

Knelpunteninventarisatie energiecooperaties

HIER Opgewekt, RVO

In energiecoöperaties zetten bewoners zich samen in om duurzame energie lokaal op te wekken of te besparen. Naast de Lokale Energie Monitor 2022, waar we de trends en ontwikkelingen van de lokale energiebeweging in Nederland in kaart brachten, heeft Bureau 7TIEN gewerkt aan een knelpunteninventarisatie. Tegen welke knelpunten lopen energiecoöperaties aan en welke oplossingsrichtingen zijn denkbaar? Deze vragen onderzocht Bureau 7TIEN in samenwerking met klimaatstichting HIER, in opdracht van RVO.

ErvaringKlimaatbeleidNieuws

Samenwerking aan klimaatadaptatie

Rekenkamercommissie waterschap Rivierenland

Het belang van samenwerking in het kader van klimaatadaptatie is onmiskenbaar. De rekenkamercommissie van het waterschap Rivierenland heeft ons gevraagd om te onderzoeken in hoeverre de aangegane samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie effectief is. Hiervoor werken we samen met PROOF Adviseurs, gespecialiseerd in samenwerking op maatschappelijke opgaven.

ErvaringKlimaatbeleidNieuws

Lokale Energie Monitor 2022

HIER Opgewekt en EnergieSamen

Energie wordt steeds vaker lokaal opgewekt. Energiecoöperaties bieden een mogelijkheid om dit collectief te doen. Door samen eigenaar te worden van een zonnedak, een windmolen of een project voor hernieuwbare warmte. Op die manier worden de lasten en de lusten van een project binnen de omgeving gehouden. Elk jaar brengt de Lokale Energie Monitor (LEM) alle energiecoöperaties en hun projecten in beeld. Samen met Anne Marieke Schwencke (AS-I search) stelde Bureau 7TIEN de LEM 2022 op.

Biodiversiteit, Landbouw en NatuurErvaringNieuws

Biodiversiteit in pachtcontracten waterschappen

Waterschap Zuiderzeeland

Veel terrein beherende organisaties (TBO’s) zijn er op dit moment mee bezig: hoe veranker je biodiversiteit in pachtcontracten? We weten dat er met pacht grote stappen te maken zijn, maar verandering is ingewikkeld. Bij Waterschap Zuiderzeeland ondersteunden wij in de implementatie van de biodiversiteitsagenda. Een belangrijk onderdeel van deze opdracht was het aanpassen van de pachtcontracten. In deze blog delen wij drie lessen voor meer biodiversiteit in pachtcontracten.

Biodiversiteit, Landbouw en NatuurErvaringNieuws

Groenbeleid voor alle inwoners

Gemeente Losser

Groenbeleid gaat onder andere over het beheer, onderhoud en de aanplant van planten binnen het gemeentelijk areaal. Een mooie kans om de gemeente esthetisch aantrekkelijk te houden, ecologie te bevorderen en kansen voor klimaatadaptatie te verzilveren. Omdat er met het vaststellen van het nieuwe beleid ook zichtbare veranderingen voor inwoners zullen zijn hebben we ook een participatietraject doorlopen. In deze blog lees je hoe we dit hebben aangepakt.

Biodiversiteit, Landbouw en NatuurNieuws

Biodiversiteit krijgt meer aandacht in de stad dan op het platteland

Gemeenten spelen een belangrijke rol in een aantal grote opgaven die er liggen om Nederland meer duurzaam te maken. Afgelopen maart hebben we gestemd voor de gemeenteraad. De coalitieakkoorden die naar aanleiding van deze verkiezingen zijn opgesteld bieden een mooie kans om te bekijken wat de ambities van gemeenten zijn. Bureau 7TIEN heeft daarom ruim 200 gemeentelijke coalitieakkoorden bestudeerd. In deze laatste blog kijken we naar de biodiversiteitsambities.