Nieuws

Biodiversiteit, Landbouw en NatuurCirculaire EconomieKlimaatbeleidNieuws

Gemeentelijke ambities op het gebied van klimaat, circulariteit en biodiversiteit: een eerste beeld uit de coalitieakkoorden

Bureau 7TIEN presenteert eind deze zomer de uitkomsten van een onderzoek naar de duurzame ambities in de gemeentelijke coalitieakkoorden. Na de gemeenteraadsverkiezingen vroegen wij ons af: welke ambities hebben gemeenten op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit en circulariteit en voor de komende vier jaar? In dit artikel geven we een aantal eerste inzichten over de ambities in de coalitieakkoorden.

Nieuws

‘In aanvraag’-status voor Bureau 7TIEN bij Code Sociale Ondernemingen 

Bureau 7TIEN heeft een ‘in aanvraag’-status gekregen bij het register Code Sociale Ondernemingen. In dit register zijn ondernemingen opgenomen die gaan voor ‘impact first’. We zullen als onderneming beoordeeld worden op basis van de vijf principes van sociaal ondernemen. De status is de eerste stap naar een officiële registratie in het register. Komende maanden zal een commissie onze aanvraag beoordelen.

ErvaringNieuws

Beleidsevaluatie zonneparken en kleine windmolens Westerwolde

Bureau 7TIEN evalueerde het beleid voor zonneparken en kleine windmolens van Gemeente Westerwolde. De gemeente ligt op koers om haar doel voor het opwekken van zonne-energie in het landschap in 2035 te behalen. Er liggen ook kansen om het beleid aan te scherpen. Zo is het doel voor zonnepanelen op daken nog niet binnen bereik en kan communicatie richting inwoners beter.

Nieuws

Vacature afstudeerstage duurzaamheidsbeleid – deadline 30 mei

Wil jij bijdragen aan de duurzaamheidstransitie in Nederland en heb je interesse in strategie en beleid bij decentrale overheden? Lijkt het je leuk om in een jong adviesbureau aan deze vraagstukken te werken? Dan is deze stage interessant voor jou.

Afhankelijk van jouw studie-situatie geven we je stageperiode vorm. Een gedeelte van je tijd zal je bezig zijn met je afstudeeronderzoek de resterende tijd werk je met ons mee in opdrachten en aan het bouwen van onze organisatie.

Biodiversiteit, Landbouw en NatuurErvaringNieuws

Een evenwichtig en toekomstbestendig groenbeleid in Losser

In samenwerking met gemeente Losser werken we aan het opstellen van een nieuw groenbeleidsplan. De gemeente heeft behoefte aan het sterker laten meewegen van ecologische en klimatologische belangen in de keuzes voor aanleg en onderhoud van groen in de gemeente. We zijn gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van dit nieuwe groenbeleidsplan. Onze veranderlogica staat daarbij centraal.