Omgevingswet

ErvaringOmgevingswet

Hoe werken we straks samen aan de Omgevingswet?

Ministerie van BZK

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van samenwerken. Uitgangspunt in de Omgevingswet is immers dat er integraal wordt gewerkt. Maar hoe moet deze complexe samenwerking worden vormgegeven? Onze adviseur Freek Kuip?ri werkt aan het inrichten van deze toekomstige samenwerking binnen het Rijk.

ErvaringOmgevingswet

Impact van digitale regelgeving in de Omgevingswet

Ministerie BZK

Eén van de doelstellingen van de Omgevingswet is om regels digitaal toegankelijker te maken. Voor burgers en voor professionele gebruikers. Om dit mogelijk te maken dienen de wetten, regelingen en andere juridische informatieproducten te worden gedigitaliseerd. Bureau 7TIEN heeft voor het Rijk onderzocht wat de impact van het werken met deze nieuwe standaard is.