Circulaire economie voor overheden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er duidelijk over: “In 2050 moeten we 100% circulair zijn.” Verschillende gemeenten hanteren ook een dergelijke doelstelling, soms om zelfs voor 2040 al 100% circulair te zijn. Maar wat betekent dit? Is het voldoende om je te richten op het stimuleren van een circulaire economie, of vraagt 100% circulair zijn meer? Bureau 7TIEN heeft een aanpak ontwikkeld om gestructureerd en beargumenteerd naar 100% circulariteit toe te werken.

Circulariteit betekent in de beleidspraktijk op dit moment vaak het samenbrengen van de grootste producenten en afvalbedrijven om te inventariseren of er kansen zijn om reststromen nuttig her te gebruiken. Een goede eerste stap, maar dit is slechts een opstapje richting een circulaire gemeente. Ten eerste creëer je hiermee met name oplossingen die recycling betreffen. In de R-ladder zoals deze door het Planbureau voor de Leefomgeving en de Ellen MacArthur Foundation worden gebruikt, betreft dit de op één na minst efficiënte categorie. Oplossingen als rethink, reduce of reuse zijn veel efficiënter. Dat er met name op de recycling initiatieven wordt ingezet blijkt ook uit het aantal initiatieven dat het PBL heeft geïnventariseerd: ruim 70% van de initiatieven heeft betrekking op recycling. Ten tweede lukt het op deze manier alleen om de voor de hand liggende en economisch rendabele oplossingen te initiëren. Kleinere spelers, eerder in de keten, of oplossingen die geld kosten zullen hierdoor niet tot stand komen. Daarmee zal een dergelijke strategie nooit tot 100% circulariteit leiden.

Bureau 7TIEN adviseert bij het opstellen van een circulaire strategie waarbij gestructureerd de ambities worden verwezenlijkt. Door de material flows in een gemeente te analyseren en met name door ketens te onderzoeken. Daardoor is het mogelijk in detail kansen en oplossingsrichtingen aan te dragen. Meer weten? Download dan onze toelichting.

Heeft u zelf een vraag op het gebied van circulariteit? Neem dan contact op met Jesse de Graaff voor meer informatie.

Jesse de Graaff

Adviseur

Specialist Circulaire Economie

jesse@bureau7tien.nl
in/jessedegraaff/
+31 (0) 629590188

Ervaring