De complexe wereld van duurzaamheidskeurmerken ontrafeld

Keurmerken zijn er in alle soorten en maten. Keurmerken voor producten, diensten, personen, ketens, woningen. Bovendien zijn het er zoveel, met zulke uiteenlopende doelstellingen dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) spreekt van wildgroei. Hoe kun je overzicht scheppen in zo’n complex werkveld? En hoe kun je ervoor zorgen dat het overzicht dat je maakt in lijn ligt met wat de keurmerken zelf vinden? In samenwerking met Topstukken hebben we voor het ministerie van BZK een eerste inventarisatie gemaakt.

Met behulp van bronnenonderzoek en verkennende gesprekken is een online uitvraag opgesteld voor de makers van keurmerken. In deze uitvraag werden vragen gesteld over de hoeveelheid keurmerkhouders, op welke verduurzamingsmaatregelen het keurmerk zich richt en op welke manier er gecontroleerd wordt of een houden van het keurmerk aan de eisen voldoet. Deze uitvraag is vervolgens naar een longlist van keurmerkmakers en keurmerkgevers verzonden die binnen (of op het randje van) de scope van het onderzoek vielen. Dat wil zeggen:

  • Betrekking hebben op verduurzamen van particuliere woningen;
  • Gericht zijn op de woningeigenaar;
  • Onafhankelijk zijn van één producent of merk.

Vervolgens zijn de antwoorden per keurmerk omgezet in een factsheet. De factsheets zijn ter controle teruggelegd bij de keurmerkmakers. Het resultaat is een overzicht van 40 keurmerken die potentieel op het platform verbeterjehuis.nl kunnen worden getoond. De tussenrapportage is het uitgangspunt voor een vervolgstudie, waarbij we van de vraag: wat zijn keurmerken en welke zijn er? Verder werken aan de vraag: hoe kun je keurmerken gebruiken om de consument te ontzorgen? In deze vervolgstudie werken we een aantal concrete opties uit voor het gebruiken van keurmerken op het platform verbeterjehuis.nl.

Waarom deze inventarisatie?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat een digitaal platform wordt ontwikkeld waarop vraag en aanbod voor de verduurzaming van woningen beter bij elkaar komen. Inmiddels is het platform verbeterjehuis.nl ontwikkeld waarop advies over verduurzamingsmaatregelen wordt gegeven. Als volgende stap wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het platform verbeterjehuis.nl uitbreiden met een koppeling naar de markt. Woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen kunnen dan met behulp van dit platform marktpartijen kiezen. Om de kwaliteit van het aanbod voor consumenten inzichtelijk te maken zouden keurmerken kunnen worden gebruikt.

Wil je meer weten over dit onderzoek? Download dan hier de rapportage of neem contact op met Jesse de Graaff.

Jesse de Graaff

Adviseur
jesse@bureau7tien.nl
in/jessedegraaff/
+31 (0) 629590188
Niets gevonden.