De zeventien van Bureau 7TIEN

Wij danken er onze naam aan, de zeventien Sustainable Development Goals, afgekort de SDG’s van de Verenigde Naties. Ze komen je ongetwijfeld bekend voor. De doelstellingen zijn in 2015 gelanceerd als globale richtlijn voor duurzame ontwikkeling. De doelen mogen door de lidstaten zelf worden vertaald tot nationaal beleid. In dit blog leggen we uit wat de SDG’s zijn. Het vormt tevens het begin van een blogreeks over de verschillende SDG’s.

Als het over de duurzaamheid gaat dan denk je al snel aan klimaatverandering, energie of aan de circulaire economie. De Sustainable Development Goals streven echter een veel inclusiever gedachtengoed na. Het gaat om sociale doelen, klimaat gerelateerde doelen en economische doelen. Of, “People, Planet en Profit”zoals John Elkington het definieerde. In de figuur hierna zijn de doelen weergegeven.

De doelstellingen bieden een veelgebruikt startpunt voor nationaal beleid. Ook in Nederland zijn verschillende programma’s, akkoorden en beleidsstukken voorgekomen uit de Sustainable Development Goals. Denk bijvoorbeeld aan het Nationaal Preventie Akkoord (SDG 3), het Rijksbrede Programma Circulaire Economie (SDG 12), het Deltaplan Biodiversiteit (SDG’s 2 en 15) en het programma duurzame Mobiliteit (SDG’s 9 en 11). Je kunt dus wel stellen dat deze zeventien doelen aardig wat voeten in de aarde hebben.

De SDG’s richten zich op doelstellingen die groter zijn dan de invloedssfeer van een enkele actor. Nationale overheden, decentrale overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen moeten samenwerken om de doelstellingen te kunnen behalen. We zien ook dat dit werkt, denk aan de beleidsprogramma’s die ik in de vorige alinea noemde. De SDG’s zijn daarom een goed uitgangspunt voor lokaal, nationaal of internationaal beleid. Wanneer doelstellingen van verschillende actoren gelijk zijn wordt het eenvoudiger om samen te werken wordt beleid eenduidiger en breder gedragen.

Bureau 7TIEN streeft er naar om haar adviezen SDG-proof te maken. Wij helpen overheden om één of meerdere van de doelstellingen te behalen. Tevens brengen we eventuele negatieve effecten van adviezen op SDG’s in beeld. Zo kan voorkomen worden dat een maatregel een negatief gevolg heeft op de andere SDG’s en brengen we het behalen van de 17 SDG’s een stapje dichterbij. Wil je meer weten over onze aanpak? Neem dan contact op met Jesse de Graaff.

Jesse de Graaff

Adviseur
jesse@bureau7tien.nl
in/jessedegraaff/
+31 (0) 629590188
Niets gevonden.