Diensten in alle fasen van de beleidscyclus

Om duurzaamheidsambities te verwezenlijken is een integrale aanpak op alle fasen van de beleidscyclus nodig. Bureau 7TIEN biedt diensten die zijn afgestemd op de verschillende fasen in de beleidscyclus. Dit begint bij visie- en strategievorming. Door middel van interactieve sessies met alle betrokkenen, een uitgebreid netwerk van experts en innovatieve invalshoeken komen wij samen met u tot een visie. Door middel van bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies kunnen we u ondersteunen om tot een nadere invulling te komen.

Wij beschikken over ervaren onderzoekers die u gericht kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van impactanalyses of het opstellen van een adaptief beleidskader. Ook beschikken wij over ervaren projectleiders die u kunnen ontzorgen en het volledige project- of programmamanagement op zich nemen. Tot slot is het van belang continu te leren van het huidige beleid zodat u tijdig op de effectiviteit en efficiƫntie van het beleid kunt bijsturen. Wij kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen bij het inrichten van een monitor of het uitvoeren van een evaluatie.

U kunt ons benaderen om gericht onze diensten in te zetten of met u mee te denken gedurende de verschillende stappen in de beleidscyclus.

Diensten