Beleidsevaluatie

Bent u werkzaam bij een (decentrale) overheid zoals een gemeente, provincie, waterschap of een ministerie? Wilt uw beleid van de afgelopen periode laten evalueren? Bureau 7TIEN heeft ervaring met (beleids)evaluaties. Wij werken aan de thema’s klimaatmitigatie en energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit landbouw en natuur en circulaire economie.

Wij werkten eerder aan de evaluatie van de Transitievisie Warmte (TVW) van gemeente Ede, de evaluatie van groenprogramma Duin- en Bollenstreek, een beleidsevaluatie zonneparken en kleine windmolens voor gemeente Westerwolde en evaluatie van het beleid voor zonneparken in Lochem.

Bureau 7TIEN heeft ervaring met het uitvoeren van beleidsevaluaties voor gemeenten, provincies en waterschappen. Daarnaast werken we ook regelmatig samen met ministeries of andere organisaties. Denkt u dat u een beleidsevaluatie wilt laten uitvoeren naar een onderwerp binnen een van onze thema’s? Neem dan contact met ons op.

Ervaring en blogs