Beleidsontwikkeling

Bent u werkzaam in een gemeente, waterschap, provincie of bij een ministerie? Wilt u beleid voor een duurzaamheidsthema opstellen? Bureau 7TIEN heeft ervaring met beleidsontwikkeling en beleidsvorming binnen de thema’s klimaatmitigatie en energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit landbouw en natuur en circulaire economie. Voor het opstellen van beleid maken wij vaak gebruik van de veranderlogica of beleidslogica, een methode die sterk lijkt op de Theory of Change. De veranderlogica borgt de doeltreffendheid van het beleid en de inzet op een breed spectrum aan maatregelen op gebied van kennis, middelen, draagvlak en wet- en regelgeving.

Voorbeelden van opdrachten waarbij wij het opstellen van beleid hebben begeleid zijn onder andere het groenbeleid voor gemeente Losser, het beleid voor zon en wind in de gemeente Westerwolde, de klimaatagenda voor waterschap Zuiderzeeland, en de biodiversiteitsagenda Waterschap Zuiderzeeland.

Bureau 7TIEN heeft ervaring met het opstellen van beleid voor decentrale overheden. Denkt u dat u ondersteuning nodig heeft bij het opstellen van beleid binnen een van onze thema’s? Neem dan contact met ons op.

Ervaring en blogs