Inventarisatie

Wilt u weten hoe een beleidsthema er voor staat of hoe uw beleid beter kan aansluiten op het werkveld? Dan kunt u overwegen om een inventarisatie te laten uitvoeren. Dit doet u bijvoorbeeld omdat u wilt weten hoeveel organisaties in een bepaald werkveld actief zijn, hoeveel kennis of ondersteuningsnetwerken aan een thema werken of wanneer u heel specifiek wilt weten in hoeverre beleid is geĆÆmplementeerd in uw eigen of in andere organisaties.

Wij werken binnen de thema’s klimaatmitigatie en energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit landbouw en natuur en circulaire economie. Voorbeelden van inventarisaties die wij eerder uitvoerden zijn het onderzoek naar keurmerken voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving, de jaarlijkse Lokale Energie Monitor, de knelpunteninventarisatie voor de Lokale Energie Monitor en de inventarisatie kennisplatforms voor natuurinclusieve landbouw.

Bureau 7TIEN heeft ervaring met het uitvoeren van inventarisaties voor gemeenten, provincies en waterschappen. Daarnaast werken we ook regelmatig samen met ministeries of andere organisaties. Denkt u dat u een inventarisatie wilt laten uitvoeren naar een onderwerp binnen een van onze thema’s? Neem dan contact met ons op.

Ervaring en blogs