Een evenwichtig en toekomstbestendig groenbeleid in Losser

In samenwerking met gemeente Losser werken we aan het opstellen van een nieuw groenbeleidsplan. De gemeente heeft behoefte aan het sterker laten meewegen van ecologische en klimatologische belangen in de keuzes voor aanleg en onderhoud van groen in de gemeente. Wij zijn gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van dit nieuwe groenbeleidsplan.

Een groene omgeving heeft veel voordelen. Het versterkt de leefbaarheid en gezondheid van inwoners. Bedrijven en mensen willen zich liever vestigen in een groene omgeving. Ook kan het bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit en aan de weerbaarheid tegen gevolgen van klimaatverandering. Over deze laatste twee ecologische en klimatologische voordelen is steeds meer bekend: zo weten we door de achteruitgang van insectenpopulaties steeds meer over het belang van een sterke biodiversiteit en laten de recente stormen zien dat een groene infrastructuur belangrijk is voor het opnemen en afvoeren van neerslag. Daarom heeft de gemeente Losser de wens om in het groenbeleid, naast belangen zoals veiligheid, cultuur en financiële consequenties, ook ecologische en klimatologische belangen mee te wegen.

Wij helpen de gemeente een integrale afweging maken tussen de verschillende belangen van groen. Onze veranderlogica staat daarbij centraal. De gemeente beheert het groen in de vijf dorpskernen, maar ook in het buitengebied. Beide gebieden bevatten verschillende groenelementen, zoals bermen en sloten in het buitengebied en vaste planten en heggen in de dorpskernen. Voor deze groenelementen in de verschillende gebieden stellen we beleid op waarbij alle belangen geborgd worden.

Met de veranderlogica als basis gaan we in gesprek met intern betrokkenen en externe experts zoals agrariërs en lokale natuur- en landschapsorganisaties. Zo komen we samen tot een aantal gedeelde uitgangspunten waarop we het nieuwe beleid kunnen baseren.

Bent u benieuwd hoe een integraal groenbeleid er in uw gemeente, provincie of waterschap uit kan zien? Neem dan contact op met Anne Marit.

Anne Marit Popma

Adviseur
annemarit@bureau7tien.nl
/in/anne-marit-popma/
+31 (0) 612766549