Ervaring

ErvaringKlimaatbeleidNieuws

Knelpunteninventarisatie energiecooperaties

HIER Opgewekt, RVO

In energiecoöperaties zetten bewoners zich samen in om duurzame energie lokaal op te wekken of te besparen. Naast de Lokale Energie Monitor 2022, waar we de trends en ontwikkelingen van de lokale energiebeweging in Nederland in kaart brachten, heeft Bureau 7TIEN gewerkt aan een knelpunteninventarisatie. Tegen welke knelpunten lopen energiecoöperaties aan en welke oplossingsrichtingen zijn denkbaar? Deze vragen onderzocht Bureau 7TIEN in samenwerking met klimaatstichting HIER, in opdracht van RVO.

ErvaringKlimaatbeleidNieuws

Lokale Energie Monitor 2022

HIER Opgewekt en EnergieSamen

Energie wordt steeds vaker lokaal opgewekt. Energiecoöperaties bieden een mogelijkheid om dit collectief te doen. Door samen eigenaar te worden van een zonnedak, een windmolen of een project voor hernieuwbare warmte. Op die manier worden de lasten en de lusten van een project binnen de omgeving gehouden. Elk jaar brengt de Lokale Energie Monitor (LEM) alle energiecoöperaties en hun projecten in beeld. Samen met Anne Marieke Schwencke (AS-I search) stelde Bureau 7TIEN de LEM 2022 op.

Biodiversiteit, Landbouw en NatuurErvaringNieuws

Biodiversiteit in pachtcontracten waterschappen

Waterschap Zuiderzeeland

Veel terrein beherende organisaties (TBO’s) zijn er op dit moment mee bezig: hoe veranker je biodiversiteit in pachtcontracten? We weten dat er met pacht grote stappen te maken zijn, maar verandering is ingewikkeld. Bij Waterschap Zuiderzeeland ondersteunden wij in de implementatie van de biodiversiteitsagenda. Een belangrijk onderdeel van deze opdracht was het aanpassen van de pachtcontracten. In deze blog delen wij drie lessen voor meer biodiversiteit in pachtcontracten.

Biodiversiteit, Landbouw en NatuurErvaringNieuws

Groenbeleid voor alle inwoners

Gemeente Losser

Groenbeleid gaat onder andere over het beheer, onderhoud en de aanplant van planten binnen het gemeentelijk areaal. Een mooie kans om de gemeente esthetisch aantrekkelijk te houden, ecologie te bevorderen en kansen voor klimaatadaptatie te verzilveren. Omdat er met het vaststellen van het nieuwe beleid ook zichtbare veranderingen voor inwoners zullen zijn hebben we ook een participatietraject doorlopen. In deze blog lees je hoe we dit hebben aangepakt.

ErvaringKlimaatbeleidNieuws

Beleidsevaluatie zonneparken en kleine windmolens Westerwolde

Gemeente Westerwolde

Bureau 7TIEN evalueerde het beleid voor zonneparken en kleine windmolens van Gemeente Westerwolde. De gemeente ligt op koers om haar doel voor het opwekken van zonne-energie in het landschap in 2035 te behalen. Er liggen ook kansen om het beleid aan te scherpen. Zo is het doel voor zonnepanelen op daken nog niet binnen bereik en kan communicatie richting inwoners beter.

ErvaringKlimaatbeleidNieuws

Bureau 7TIEN onderzoekt klimaatadaptatie en -mitigatiebeleid Hoogheemraadschap van Rijnland

Hoogheemraadschap van Rijnland

De rekenkamer van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft ons gevraagd een onderzoek uit te voeren naar het klimaatbeleid. We evalueren de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid rondom klimaatmitigatie en -adaptatie in Rijnland. We blikken niet alleen terug, maar kijken ook vooruit met visuele schetsen van mogelijke scenario’s en rolinvullingen.