Ervaring

ErvaringKlimaatbeleid

De complexe wereld van duurzaamheidskeurmerken ontrafeld

Keurmerken zijn er in alle soorten en maten. Keurmerken voor producten, diensten, personen, ketens, woningen. Bovendien zijn het er zoveel, met zulke uiteenlopende doelstellingen dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) spreekt van wildgroei. Hoe kun je overzicht scheppen in zo’n complex werkveld? En hoe kun je ervoor zorgen dat het overzicht dat je maakt in lijn ligt met wat de keurmerken zelf vinden? In samenwerking met Topstukken hebben we voor het ministerie van BZK een eerste inventarisatie gemaakt.

Ervaring

Oproep: keurmerkmakers voor verduurzaming meld je!

De verduurzaming van woningen is complex. Er zijn veel mogelijkheden, een veelvoud van leveranciers en ieder huis is anders. Voor woningeigenaren is het belangrijk om in dit doolhof de weg te kunnen vinden. Of met andere woorden: te weten wie of wat voldoet aan de gewenste kwaliteit. Namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voeren wij een inventarisatie van keurmerken uit.

BiodiversiteitErvaring

Beleid voor biodiversiteit, de biodiversiteits agenda van Waterschap Zuiderzeeland

Steeds meer waterschappen zien dat zij een belangrijke rol kunnen spelen in het herstellen van de biodiversiteit. Hoewel het beheer van de watergangen en keringen dagelijkse kost is voor waterschappen, liggen er nog veel kansen om aan biodiversiteit bij te dragen. Het Waterschap Zuiderzeeland stelt daarom een biodiversiteitsagenda op, en heeft Bureau7TIEN gevraagd te ondersteunen in de onderbouwing daarvan.

Afbeelding van een podium dat wordt opgebouwd.
Circulaire EconomieErvaring

Hoe maak je een festival circulair?

Geen evenementen dit jaar. Dat wil echter niet zeggen dat er niet wordt gewerkt aan het verduurzamen van evenementen. Althans, niet als het aan evenementenorganisator Chasing the Hihat ligt. Zij hebben ons gevraagd om samen aan de slag te gaan met het verduurzamen van Oranjebloesem, één van de evenementen in hun portfolio.

ErvaringKlimaatbeleid

Zonneparken in Lochem: eerste stap gezet, nu bijsturen

Zonne-energie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. In de plannen komen niet alleen zonnepanelen op daken voor, maar ook zonneparken. In de gemeente Lochem zijn ze hier al mee begonnen. Wij onderzochten samen met KWINK groep wat goed gaat en wat er beter kan met betrekking tot zonneparken in Lochem.

ErvaringOmgevingswet

Hoe werken we straks samen aan de Omgevingswet?

Ministerie van BZK

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van samenwerken. Uitgangspunt in de Omgevingswet is immers dat er integraal wordt gewerkt. Maar hoe moet deze complexe samenwerking worden vormgegeven? Onze adviseur Freek Kuip?ri werkt aan het inrichten van deze toekomstige samenwerking binnen het Rijk.

Menu