Ervaring

Ervaring

Oproep: keurmerkmakers voor verduurzaming meld je!

De verduurzaming van woningen is complex. Er zijn veel mogelijkheden, een veelvoud van leveranciers en ieder huis is anders. Voor woningeigenaren is het belangrijk om in dit doolhof de weg te kunnen vinden. Of met andere woorden: te weten wie of wat voldoet aan de gewenste kwaliteit. Namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voeren wij een inventarisatie van keurmerken uit.

BiodiversiteitErvaring

Beleid voor biodiversiteit, de biodiversiteits agenda van Waterschap Zuiderzeeland

Steeds meer waterschappen zien dat zij een belangrijke rol kunnen spelen in het herstellen van de biodiversiteit. Hoewel het beheer van de watergangen en keringen dagelijkse kost is voor waterschappen, liggen er nog veel kansen om aan biodiversiteit bij te dragen. Het Waterschap Zuiderzeeland stelt daarom een biodiversiteitsagenda op, en heeft Bureau7TIEN gevraagd te ondersteunen in de onderbouwing daarvan.

Afbeelding van een podium dat wordt opgebouwd.
Circulaire EconomieErvaring

Hoe maak je een festival circulair?

Geen evenementen dit jaar. Dat wil echter niet zeggen dat er niet wordt gewerkt aan het verduurzamen van evenementen. Althans, niet als het aan evenementenorganisator Chasing the Hihat ligt. Zij hebben ons gevraagd om samen aan de slag te gaan met het verduurzamen van Oranjebloesem, één van de evenementen in hun portfolio.

ErvaringKlimaatbeleid

Zonneparken in Lochem: eerste stap gezet, nu bijsturen

Zonne-energie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. In de plannen komen niet alleen zonnepanelen op daken voor, maar ook zonneparken. In de gemeente Lochem zijn ze hier al mee begonnen. Wij onderzochten samen met KWINK groep wat goed gaat en wat er beter kan met betrekking tot zonneparken in Lochem.

ErvaringOmgevingswet

Hoe werken we straks samen aan de Omgevingswet?

Ministerie van BZK

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van samenwerken. Uitgangspunt in de Omgevingswet is immers dat er integraal wordt gewerkt. Maar hoe moet deze complexe samenwerking worden vormgegeven? Onze adviseur Freek Kuip?ri werkt aan het inrichten van deze toekomstige samenwerking binnen het Rijk.

ErvaringKlimaatbeleid

Bureau 7TIEN onderzoekt beleid grootschalige zonneparken

Gemeente Lochem

80% van de opgave om hernieuwbare energie op te wekken wordt in de toekomst plannen (RES) ingevuld met zonne-energie. Althans, wanneer er geen aanpassingen komen in de concept-RESsen van Nederland. Dat betekent een grote opgave voor zon-op-dak en zonneparken. Bureau 7TIEN is door gemeente Lochem gevraagd om samen met KWINK groep te adviseren over het beleidskader grootschalige zonneparken.

ErvaringOmgevingswet

Impact van digitale regelgeving in de Omgevingswet

Ministerie BZK

Eén van de doelstellingen van de Omgevingswet is om regels digitaal toegankelijker te maken. Voor burgers en voor professionele gebruikers. Om dit mogelijk te maken dienen de wetten, regelingen en andere juridische informatieproducten te worden gedigitaliseerd. Bureau 7TIEN heeft voor het Rijk onderzocht wat de impact van het werken met deze nieuwe standaard is.

Menu