Ervaring

ErvaringNieuws

Beleidsevaluatie zonneparken en kleine windmolens Westerwolde

Bureau 7TIEN evalueerde het beleid voor zonneparken en kleine windmolens van Gemeente Westerwolde. De gemeente ligt op koers om haar doel voor het opwekken van zonne-energie in het landschap in 2035 te behalen. Er liggen ook kansen om het beleid aan te scherpen. Zo is het doel voor zonnepanelen op daken nog niet binnen bereik en kan communicatie richting inwoners beter.

Biodiversiteit, Landbouw en NatuurErvaringNieuws

Een evenwichtig en toekomstbestendig groenbeleid in Losser

In samenwerking met gemeente Losser werken we aan het opstellen van een nieuw groenbeleidsplan. De gemeente heeft behoefte aan het sterker laten meewegen van ecologische en klimatologische belangen in de keuzes voor aanleg en onderhoud van groen in de gemeente. We zijn gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van dit nieuwe groenbeleidsplan. Onze veranderlogica staat daarbij centraal.

ErvaringKlimaatbeleidNieuws

Bureau 7TIEN evalueert en herijkt beleid zonneparken en kleine windmolens Westerwolde

De gemeente Westerwolde wil in 2035 energieneutraal zijn. Om dit te bereiken is de opwek van zonne- en windenergie noodzakelijk. Daarom is in maart 2019 beleid voorzonneparken en kleine windmolens vastgesteld. Sinds toen is een aantal projecten gerealiseerd of in voorbereiding. Tijd om terug te blikken en verbeteringen in het beleid door te voeren. De gemeente heeft Bureau 7TIEN gevraagd dit te doen.

Circulaire EconomieErvaring

Inzicht in de materiaalstromen van waterschap Zuiderzeeland

Het waterschap Zuiderzeeland werkt met de klimaatagenda aan klimaatadaptatie, het verminderen van de CO2 uitstoot en circulariteit. Voor het circulariteit bleek het lastig om concrete maatregelen te formuleren. De doelstelling, 100% circulair in 2050 ligt ver weg en we weten nog nauwelijks wat het betekent. Ook had het waterschap nog beperkt zicht op welke en hoeveel materialen nu ‘door’ het waterschap stromen. Wij hebben het waterschap geholpen inzicht te bieden in de huidige situatie zodat  concrete maatregelen richting een circulair waterschap kunnen worden genomen.

Circulaire EconomieErvaringKlimaatbeleid

Opstellen Klimaatagenda Waterschap Zuiderzeeland

Extreme regenval, hittegolven, langdurige droogte of juist lange periodes van neerslag. We merken al steeds meer van de effecten van klimaatverandering en zullen in de toekomst steeds meer hiervan ervaren. Ook voor het Waterschap Zuiderzeeland is dit relevant. Het waterschap heeft daarom besloten een Klimaatagenda op te stellen. Bureau 7TIEN is gevraagd om deze agenda met het waterschap op te stellen.