Bureau 7TIEN evalueert en herijkt beleid zonneparken en kleine windmolens Westerwolde

De gemeente Westerwolde wil in 2035 energieneutraal zijn. Om dit te bereiken is de opwek van zonne- en windenergie noodzakelijk. Daarom is in maart 2019 beleid voorzonneparken en kleine windmolens vastgesteld. Sinds toen is een aantal projecten gerealiseerd of in voorbereiding. Tijd om terug te blikken en verbeteringen in het beleid door te voeren. De gemeente heeft Bureau 7TIEN gevraagd dit te doen.

Sinds het opstellen van het beleid in 2019 is er veel gebeurt in Westerwolde. Er zijn vergunningen voor verschillende zonneparken verstrekt en het beleid is aangevuld met een landschappelijke verdiepingsslag en een kadernotitie duurzaamheidsfondsen. Ook landelijk en regionaal staan de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie niet stil. De gemeenteraad heeft daarom gevraagd naar een evaluatie van het huidige beleid en een herijking richting de toekomst.

We hanteren in de aanpak een duidelijk onderscheid tussen feiten en percepties. We voeren een documentstudie uit zodat de feiten inzichtelijk worden. Vervolgens kunnen deze feiten de basis vormen voor een gespreksronde met betrokken partijen zoals belangenverenigingen, de netbeheerder, de provincie, natuurorganisaties, energiecoöperaties en ontwikkelaars van zonneparken. Inwoners kunnen via een enquête meedenken en hun mening geven over het gevoerde beleid. (https://nl.surveymonkey.com/r/zonenwind). Tot slot werken we toe naar een afwegingskader voor toekomstige projecten. Dit doen we in co-creatie met de gemeente en experts van buiten.

Wil je meer weten over deze evaluatie of past deze aanpak bij jouw gemeente? Neem dan contact op met Freek Kuipéri

Freek Kuipéri

Adviseur
freek@bureau7tien.nl
/in/freekkuiperi/
+31 (0) 653951137