Gebiedsgerichte aanpak horeca-afval in de binnenstad van Amersfoort

Amersfoort wil in 2030 een afvalvrije stad zijn. Afval scheiden is belangrijk in de transitie naar een circulaire economie. Veel gemeenten hebben het voor inwoners al mogelijk gemaakt om afval te scheiden. Vaak met behulp van ondergrondse containers of met kliko’s in verschillende kleuren. Voor bedrijfsafval is dit een ander verhaal. In Amersfoort zijn bedrijven verplicht om bedrijfsafval aan te bieden aan een commerciële inzamelaar. Elke restaurant en café heeft daarom een eigen contract. In die contracten is het geen standaard optie om afval gescheiden op te halen. Wanneer dat wel mogelijk is kost het de ondernemer vaak meer geld. De hoogste tijd dus om uit te zoeken wat er mogelijk is om het horeca-afval meer gescheiden in te zamelen.

De Ondernemersvereniging Binnenstad Amersfoort (OBA) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling Amersfoort hebben Bureau 7TIEN gevraagd om de mogelijkheden voor het scheiden van horeca-afval in de binnenstad in kaart te brengen. We gebruiken het IST SOLL DELTA model als uitgangpunt. Eerst brengen we de huidige situatie (IST) in kaart. We onderzoeken in een enquéte onder alle horeca ondernemers welke afvalstromen al worden gescheiden, welke inzamelpartijen actief zijn, wanneer afval wordt opgehaald en hoeveel afval er wordt gegenereerd. Deze informatie gebruiken we om de gewenste toekomstige situatie (SOLL) te bepalen. We beschrijven de toekomstige situatie vanuit organisatorisch, financieel en juridisch perspectief. Met horeca ondernemers gaan we in co-creatiesessies in gesprek over de toekomstige situatie.

Wanneer de huidige en gewenste situatie in kaart zijn gebracht bepalen we welke vervolgstappen nodig zijn om van de huidige tot de gewenste situatie te komen (DELTA). We houden je op de hoogte van de uitkomsten van dit onderzoek. Wil je meer weten, neem dan contact op met Jesse de Graaff.

Jesse de Graaff

Adviseur

Specialist circulaire economie

jesse@bureau7tien.nl
in/jessedegraaff/
+31 (0) 629590188