Gemeentelijke coalitieakkoorden 1: Gemeenten willen toekomst samen bouwen

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de verduurzamingsopgave. Afgelopen maart hebben we gestemd voor de gemeenteraad. De coalitieakkoorden die naar aanleiding van deze verkiezingen zijn opgesteld bieden een mooie kans om te onderzoeken wat de ambities van gemeenten zijn. Bureau 7TIEN heeft daarom ruim 200 gemeentelijke coalitieakkoorden bestudeerd. In een vierdelige serie nemen we je mee in de duurzaamheidsplannen van de gemeenten voor de komende vier jaar. In dit eerste deel laten we ons leiden door de titel.

Wat zegt de titel?
De titel van het collegeakkoord geeft de ambitie van het college misschien wel het meest kernachtig weer. In een paar worden probeert het college de hoofdboodschap te benadrukken. Het is daarom interessant om te kijken wat gemeenten met de titel zeggen. Wij hebben een zogenaamde woordwolk gemaakt van de titels van de 212 onderzochte coalitieakkoorden. De woordwolk toont duidelijk dat er drie woorden zijn die het meest voorkomen. Ze vormen samen de slagzin ‘Toekomst samen bouwen’. Wat wil dit zeggen?

Woordwolk waarin de woorden Toekomst Samen Bouwen duidelijk naar voren komen.

Toekomst
In een groot deel van de titels, 25 in totaal, is het woord ‘toekomst’ gebruikt. Hier hoeven we niet vreemd van op te kijken aangezien de akkoorden de belangrijkste doelstellingen voor de coalitieperiode behelzen. Letterlijk plannen voor de toekomst dus. In veel gevallen zien we dat toekomst in verband wordt gebracht met duurzaamheid. Bijvoorbeeld door te spreken over toekomstige generaties, of de opgaven van de toekomst. Ook is duurzaam zelf een veel voorkomende term. Met ‘toekomst’ lijkt dus ook de link naar duurzaamheid te worden gelegd.

Samen
In maar liefst 79 titels komt het woord ‘samen’ voor. Samen kan wijzen naar allerlei vormen van samenwerking en participatie. Samenwerking op lokaal, regionaal, of landelijk niveau, met andere gemeenten of overheidsinstellingen, of samenwerking met bewoners en ondernemers. De nadruk op samen in de titels past binnen onze huidige participatie samenleving maar laat ook duidelijk zien dat de overheid het niet alleen kan maar benadrukt de omgeving nodig te hebben.

Bouwen
‘Bouwen’ wordt 39 keer genoemd. Natuurlijk staan we met zijn allen voor een grote woningbouw opgave, maar dat is niet per se waar bouwen in de titels naar verwijst. In tegendeel, het verwijst juist naar minder fysiek aanraakbare dingen zoals het bouwen aan kansen, het bouwen aan vertrouwen, het bouwen aan de gemeenschap, of naar – jawel, samen bouwen aan een duurzame toekomst.

Kortom, als we de titels van de coalitieakkoorden mogen geloven dan willen gemeenten bouwen aan een duurzame toekomst waarbij ze benadrukken dat de gemeente dit samen wil doen, maar ook samen moet doen. In de volgende blogs in deze serie gaan we in op wat deze duurzame toekomst dan betekent. We schrijven dan over de ambities op het gebied van klimaatbeleid, circulaire economie en biodiversiteit.

Wilt u meer weten? Lees dan hier het volledige onderzoeksrapport naar coalitieakkoorden of neem contact op met Wieke Meijer.

Wieke Meijer

Adviseur
wieke@bureau7tien.nl
in/wiekemeijer/