Kansen Omgevingswet voor warmtetransitie

De naderende Omgevingswet is een veel besproken onderwerp, maar bij velen roept het vragen op wat de komst van de wet precies gaat veranderen. Stroomversnelling heeft Bureau7TIEN gevraagd om dieper in te gaan op de mogelijke kansen van de Omgevingswet op het verbinden van de warmtetransitie en andere belangrijke opgaven in Nederland. 

Het doel: CO2-neutraal in 2050
In Nederland streven we naar een vrijwel CO2-neutrale energievoorziening in 2050. Een belangrijk onderdeel van dit doel is de verduurzaming van de gebouwde omgeving: de warmtetransitie. Dit houdt in dat we woningen moeten isoleren en moeten overschakelen naar duurzame warmtebronnen in plaats van aardgas. 

Stroomversnelling versnelt de energietransitie
Stroomversnelling is een non-profit organisatie die zich inzet om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen. Hiervoor ontwikkelt Stroomversnelling innovatieve tools en kennisproducten die deze missie verder kunnen brengen. Eén van deze tools is het Wijkkompas, een leidraad voor verschillende partijen bij het verduurzamen van wijken. Omdat de Omgevingswet kansen en uitdagingen voor de warmtetransitie biedt is het van belang hier in het wijkkompas aandacht voor te hebben. Bureau 7TIEN zoekt uit op welke wijze de Omgevingswet een bijdrage kan leveren. 

De Omgevingswet in een notendop
De Omgevingswet is een wet die tot doel heeft om allerlei regels over de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, eenvoudiger te maken en samen te brengen in één wet. Het is de bedoeling dat de Omgevingswet zo regelgeving toegankelijker maakt, besluitvorming kan versnellen, en ruimte biedt voor maatwerk en innovatie. Bestaande regelgeving wordt in de Omgevingswet met zo min mogelijk veranderingen overgenomen. De Omgevingswet bestaat dus niet uit een grote hoeveelheid nieuwe regels. Wel introduceert de Omgevingswet een aantal nieuwe of aangepaste instrumenten die aanknopingspunten kunnen bieden om integraal te werken en om opgaven te verbinden. Deze mogelijke aanknopingspunten onderzoeken we en werken we uit in een kennisproduct dat gebruikt kan worden door gemeenten en andere geïnteresseerden.  

Bij afronding van de opdracht zullen we in een vervolgblog nog kort stilstaan bij de bevindingen. Wil je meer weten over wat de omgevingswet voor kansen bied of ben je geïnteresseerd in onze diensten? Vraag Wieke om meer informatie.

Wieke Meijer

Adviseur
wieke@bureau7tien.nl
in/wiekemeijer/
Niets gevonden.