Impact first

Bureau 7TIEN is opgericht volgens de principes van een sociale onderneming. Dit betekent dat impact maken voor ons boven financieel gewin gaat. Welke impact wij willen maken lees je op de bijbehorende pagina’s.

We zijn per mei 2022 opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen met de status ‘in aanvraag’. Door het ondertekenen van de intentieverklaring van de Code Sociale Ondernemingen committeren wij ons aan het aanmeldingsproces met als doel opgenomen te worden als deelnemer in het Register.

De Code creëert herkenbaarheid en vertrouwen. Is een onderneming opgenomen in het Register, dan kan iedereen zien dat het, tot diep in de vezels van de bedrijfsvoering, gaat om een sociale onderneming. De Code is ook een stuk gereedschap op weg naar groei en verbetering: sociaal ondernemen is een proces en in dat proces kan de Code als gids fungeren. Tot slot is de code ook een netwerk, waarin onder andere best practices gedeeld worden.

In lijn met de code hebben we een aantal stukken op onze website gepubliceerd:

Theory of Change
Stakeholders
Statuten
Jaarcijfers 2021

Tot slot is in de rapportage Bureau 7TIEN als maatschappelijke onderneming een uitwerking gemaakt van onze strategie, stakeholders, financieel beleid, implementatie en transparantie.