Impact first

Bureau 7TIEN is een sociale onderneming. Dit betekent dat impact maken voor ons boven financieel gewin gaat. Welke impact wij willen maken lees je in de rapportage Bureau 7TIEN als maatschappelijke onderneming. Daarnaast kun je op onderstaande pagina’s hier naast meer informatie over ons bedrijf vinden.

Partnerschappen

Register Sociale Ondernemingen
We zijn per december 2022 opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen. De Code creëert herkenbaarheid en vertrouwen. Is een onderneming opgenomen in het Register, dan kan iedereen zien dat het, tot diep in de vezels van de bedrijfsvoering, gaat om een sociale onderneming. De Code is ook een stuk gereedschap op weg naar groei en verbetering: sociaal ondernemen is een proces en in dat proces kan de Code als gids fungeren. Tot slot is de code ook een netwerk, waarin onder andere best practices gedeeld worden.

De StadsWormerij
Sinds maart 2021 werken we samen met de StadsWormerij aan het mogelijkmaken van het sluiten van de lokale voedselketen door te composteren met behulp van wormen (vermicomposteren). We ondersteunen de StadsWormerij bij financiele, wettelijke en organisatorische vraagstukken. Wil je meer weten? Zie de website van de StadsWormerij of onze blogberichten.

Samen voor Biodiversiteit
We zijn partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. We zien dat het thema biodiversiteit onlosmakelijk verbonden is met de andere transitiethema’s waar wij aan werken. Biodiversiteitsherstel is daarmee een belangrijk onderwerp in ons dagelijks werk. Daarnaast zien we de noodzaak van samenwerking op het gebied van biodiversiteit. Wij hebben als beleidsadviesbureau een van die puzzelstukjes in handen. Wij kennen de methoden waarop robuust beleid voor biodiversiteitsherstel tot stand kan komen en delen deze kennis graag.