Het ecosysteem van Bureau 7TIEN

In de onderstaande figuur geven we aan wie onze stakeholders zijn en hoe wij elkaar beinvloeden. We hebben drie soorten stakeholders onderscheiden:

  • Primaire stakeholders (stakeholders binnen de organisatie)
  • Secundaire stakeholders (directe stakeholders buiten de organisatie)
  • Beïnvloeders (indirecte stakeholders buiten de organisatie).

Al deze stakeholders samen vormen het ecosysteem waarin Bureau 7TIEN zich bevindt. We hebben er specifiek voor gekozen om de natuur ook een plek als stakeholder te geven. Dit is cruciaal voor onze lange termijn doelstelling: het herstellen van de balans tussen mens en aarde.

Stakeholderdialoog

Als impact first onderneming willen we een actieve betrokkenheid hebben met alle stakeholders die op ons van invloed zijn, en die we direct of indirect beïnvloeden met onze bedrijfsactiviteiten. We beseffen dat de dialoog met onze stakeholders cruciaal is voor ons bestaansrecht. Bovendien helpt een stakeholderdialoog om tot de best mogelijke uitkomsten te komen als het gaat om onze (maatschappelijke) doelstellingen. Door regelmatig in contact te zijn met onze stakeholders, kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij wat er voor onze stakeholders belangrijk is.

De rol en het belang van de verschillende stakeholders beïnvloedt de manier waarop we met ze in dialoog zijn. In het document Bureau 7TIEN als maatschappelijke onderneming is de wijze van dialoog verder uitgewerkt.

Inspiratiepanel

We denken erover na om een inspiratiepanel in te stellen. Zodat we stakeholders die minder snel in de dagelijkse gang van zaken betrokken worden, toch inspraak kunnen geven. Heb jij hier een idee over of zou je deel willen nemen in dit inspiratiepanel? Neem dan contact met ons op.