Inzicht in de materiaalstromen van waterschap Zuiderzeeland

Het waterschap Zuiderzeeland werkt met de klimaatagenda aan klimaatadaptatie, het verminderen van de CO2 uitstoot en circulariteit. Voor het circulariteit bleek het lastig om concrete maatregelen te formuleren. De doelstelling, 100% circulair in 2050 ligt ver weg en we weten nog nauwelijks wat het betekent. Ook had het waterschap nog beperkt zicht op welke en hoeveel materialen nu ‘door’ het waterschap stromen. Wij hebben het waterschap geholpen inzicht te bieden in de huidige situatie zodat  concrete maatregelen richting een circulair waterschap kunnen worden genomen.

De circulaire economie is een breed begrip, het gaat in de kern over materialen en hoe deze op een zo duurzaam mogelijke wijze kunnen worden ingezet of (her) gebruikt. Kortom kies een zo hoog mogelijke R-strategie met een verantwoorde milieu footprint en businesscase. Een logische eerste stap is inzichtelijk maken welke materialen er in- en uit je organisatie stromen. Dit heet een materiaalstroomanalyse (MSA).

Een MSA resulteert in een Sankey-diagram, deze visualisatie maakt het mogelijk om in een oogopslag kansen voor een meer circulair gebruik van materialen op te sporen. Probeer het zelf maar eens.

Waar kwam je op uit? Emissies uit de rioolwaterzuivering? De input van de hulpstoffen? Het afval uit de bedrijfsvoering? Deze inzichten kun je gebruiken om specifieke doelstellingen te maken op materiaalstromen. Bijvoorbeeld: iedere nieuwe rioolzuivering moet kunnen opereren zonder hulpstoffen. Het vinden van een andere bestemming voor uitgefaseerde beschoeiingen met gecreosoteerd hout die nu worden verbrand. Ga zo maar door. Het is ook mogelijk om verder op de processen in te zoomen. In onderstaand Sankey-diagram hebben we ingezoomd op het watersysteem en de bijbehorende processen.

Een materiaalstroomanalyse kan op veel verschillende manieren benaderd worden. Het hangt af van het doel van de analyse en de bijbehorende scope. In eerste instantie breng je de materialen die direct op het waterschap van toepassing zijn in kaart. Soms is het mogelijk om ook de emissies van bepaalde processen in kaart te brengen. Of is het belangrijk om kennis te hebben over alle stappen in de hele keten. Door alles in kaart te brengen kun je inzoomen op specifieke processen of ketens in het bedrijf of rondom een materiaal. Zo vertelt iedere materiaalstroom zijn eigen verhaal.

Wil je stappen zetten op het gebied van circulariteit en wil je weten waar je de focus moet leggen? Neem contact met ons op en we kijken samen naar de mogelijkheden.

Jesse de Graaff

Adviseur

Specialist Circulaire Economie

jesse@bureau7tien.nl
in/jessedegraaff/
+31 (0) 629590188