Nieuws

Biodiversiteit, Landbouw en Natuur

Biodiversiteit in de instrumenten van het waterschap

Waterschap Zuiderzeeland

In 2021 hielpen we waterschap Zuiderzeeland met het opstellen van de Agenda biodiversiteit, en het aanpassen van de pachtcontracten. In navolging hiervan vroeg het waterschap ons om te onderzoeken welke aanpassingen in eigen instrumenten mogelijk zijn. Zodat biodiversiteit in het beheergebied versterkt kan worden. De waterschappen hebben tal van instrumenten, en in veel gevallen kunnen hier aanpassingen in worden gemaakt ten behoeve van biodiversiteit.

Klimaat en EnergieKlimaatadaptatie

Evaluatie groenprogramma Duin- en Bollenstreek

Duin- en Bollenstreek

Bureau 7TIEN evalueert samen met Bureau BUITEN het gebiedsprogramma groen van de Duin- en Bollenstreek. In het gebiedsprogramma werken de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen samen aan het versterken van de belevingswaarden en biodiversiteit. Het programma loopt in 2024 af. Daarom is nu behoefte om lessen te formuleren voor een eventueel vervolg.

Klimaatadaptatie

Terugblikken op klimaatadaptatie in Soest

RKC gemeente Soest

Klimaatadaptatie wordt steeds belangrijker. De rekenkamercommissie van de Gemeente Soest heeft Bureau 7TIEN gevraagd om het gevoerde klimaatadaptatiebeleid van de afgelopen jaren te onderzoeken. We gebruiken een gestructureerde aanpak om te bepalen of de genomen maatregelen doelmatig en effectief zijn geweest, onder andere door onze veranderlogica te gebruiken.

Klimaat en Energie

Kansen omgevingswet voor warmtetransitie

Stroomversnelling

Wat betekent de Omgevingswet voor de warmtetransitie? Veel professionals weten dat de Omgevingswet eraan komt maar zien het als een soort onbekende wolk waar allerlei verwachtingen en belemmeringen aan worden toegeschreven. Bureau 7TIEN onderzoekt in opdracht van Stroomversnelling de kansen en belemmeringen van de Omgevingswet voor de warmtetransitie.

Biodiversiteit, Landbouw en NatuurCirculaire Economie

Juridische worstelingen met vermicomposteren

De StadsWormerij

Bureau 7TIEN werkt samen met de StadsWormerij aan het ontwikkelen van een proeffabriek. In deze proeffabriek wordt lokaal organisch afval met behulp van wormen verwerkt tot vermicompost. Het klinkt logisch om wormen in te zetten, ze zijn detrivoor (afval-eter) en gedijen op organisch afval. Er bleken echter een aantal juridische barrières in de weg te staan voor dit project. Samen met de StadsWormerij ging Bureau 7TIEN aan de slag om vermicomposteren op de beoogde locatie in Amersfoort juridisch mogelijk te maken.