Duurzaamheid en de Omgevingswet

“De Omgevingswet is het instrument om de complexe uitdagingen van onze tijd het hoofd te bieden.” Twee van die uitdagingen zijn duurzaamheid en participatie. Onderdeel van de Omgevingswet is ook om meer ruimte voor lokale diversiteit te bieden. Zo leidt de Omgevingswet er in de praktijk toe dat veel van de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid bij gemeenten komen te liggen. Bureau 7TIEN combineert haar kennis over duurzaamheid en de Omgevingswet om gemeenten te helpen bij deze uitdaging.

Elk bevoegd gezag dient onder de Omgevingswet één integrale omgevingsvisie vast te stellen. Tegelijk geeft het Rijk niet het juiste voorbeeld door gemeenten te vragen om een specifieke aanpak voor samenhangede vraagstukken. Zoals de Regionale Energie Strategie (de RES), het warmtetransitieplan, een circulaire strategie en een klimaatadaptatieplan. Hierdoor ontstaat het risico dat, geheel in strijd met het gedachtegoed van de Omgevingswet, vanuit verschillende onderdelen van de gemeente aan verschillende visies wordt gewerkt.

Volgens ons heeft de gemeente juist de kans om de verschillende opgaven samen te brengen en vanuit het gedachtegoed van de Omgevingswet één integrale visie te presenteren. Waaronder energie, warmte, circulariteit en klimaatadaptatie en andere aspecten van duurzaamheid samenkomen.

Bureau 7TIEN helpt gemeenten bij het opstellen van een dergelijke integrale visie. Met de betrokkenen en omwonenden voor de verschillende opgave. Daarmee kan de gemeente in één keer een integraal antwoord bieden op de grote opgaven van deze tijd.

Ook biedt Bureau 7TIEN een afwegingskader om duurzaamheid mee te wegen bij het verstrekken van een omgevingsvergunning. Op onze dienstenpagina lichten we toe wat we nog meer voor u kunnen betekenen.

Wilt u meer weten over dit thema, download dan onze toelichting.

Wilt u direct een antwoord op uw vraag? Neem dan contact op met Freek Kuipéri, dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Freek Kuipéri

Adviseur

Specialist Omgevingswet

freek@bureau7tien.nl
in/freekkuiperi/
+31 (0) 613354453