Bureau 7TIEN onderzoekt klimaatadaptatie en -mitigatiebeleid Hoogheemraadschap van Rijnland 

De rekenkamer van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft ons gevraagd een onderzoek uit te voeren naar klimaatbeleid van het hoogheemraadschap. De rekenkamer voert elk jaar één of meerdere onderzoeken uit en dit jaar kreeg dit onderwerp in de prioritering de hoogste score. We evalueren de doeltreffendheid en doelmatigheid van het klimaatadaptatie en -mitigatiebeleid van Rijnland, en kijken vooruit. 

Klimaatbeleid is actueel: veel overheden maken beleid voor klimaatadaptatie en klimaatmitigatie.  Klimaatadaptatie houdt in dat natuur, maatschappij en economie minder kwetsbaar worden gemaakt voor een veranderend klimaat. Klimaatmitigatie houdt in dat verdere klimaatverandering wordt voorkomen door uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De rekenkamercommissie van het hoogheemraadschap van Rijnland wil onderzoeken hoe Rijnland klimaatmitigatie en -adaptatie de afgelopen jaren heeft opgepakt. Daarmee hoopt de rekenkamer de discussie in de verenigde vergadering (VV) te voeden welke rol de klimaattransitie de komende jaren zou moeten spelen. 

Wij helpen de rekenkamer het klimaatbeleid te evalueren door met een blik van buiten de organisatie en een blik van binnen de organisatie terug te kijken op de afgelopen jaren. Hiervoor voeren we een uitgebreide documentstudie uit en gaan we in gesprek met interne en externe stakeholders. We hanteren een helder onderscheid tussen feiten, percepties en ons oordeel op basis van die feiten en percepties. Daarnaast kijken we ook vooruit en schetsen we, samen met landschapsarchitect Cor Simon, visuele scenario’s en mogelijke rolinvullingen van het hoogheemraadschap, om zo de inhoud en kwaliteit van de bestuurlijke discussie in de VV zullen bevorderen.  

Bent u benieuwd hoe u klimaatbeleid kunt evalueren of wilt u een toekomstgerichte visie vormen hierover? Neem contact op met Freek.

Freek Kuipéri

Adviseur
freek@bureau7tien.nl
/in/freekkuiperi/
+31 (0) 653951137