Oproep: keurmerkmakers voor verduurzaming meld je!

De verduurzaming van woningen is complex. Er zijn veel mogelijkheden, een veelvoud van leveranciers en ieder huis is anders. Voor woningeigenaren is het belangrijk om in dit doolhof de weg te kunnen vinden. Of met andere woorden: te weten wie of wat voldoet aan de gewenste kwaliteit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties helpt woningeigenaren deze weg te vinden met het platform verbeterjehuis.nl. Voor dit platform gaan wij aan de slag met een inventarisatie van keurmerken die betrokken zijn bij de verduurzaming van particuliere woningen. 

Om woningeigenaren nog beter van dienst te kunnen zijn kijkt het ministerie naar de mogelijkheid om keurmerken te gebruiken. Die keurmerken kunnen helpen om woningeigenaren naar betrouwbare en kwalitatief goede producten en bedrijven te leiden. Om deze stap te kunnen zetten is het belangrijk om te weten welke keurmerken er zijn en waar ze voor staan. Het ministerie heeft Topstukken en Bureau 7TIEN gevraagd een inventarisatie van keurmerken voor het verduurzamen van woningen te maken.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er een platform komt om het eenvoudiger te maken voor woningeigenaren om te verduurzamen. Dit krijgt zijn uitwerking in verbeterjehuis.nl. Wij zoeken uit welke keurmerken een plek zouden kunnen krijgen op dit platform. Voor de gevers en houders van keurmerken is een correcte en brede vermelding van hun keurmerk op websites, in artikelen en op sociale media belangrijk. We benaderen hen daarom de komende periode met een uitvraag over hun keurmerken zodat we een zo compleet mogelijk beeld van het veld krijgen. Onder keurmerken verstaan we het brede scala aan erkenningen, certificaten en lidmaatschappen als middel voor kwaliteitsborging of andere vormen van uitingen die de kwaliteit van bedrijven of producten onderschrijven.

Dus, bent u maker van een keurmerk en is dit keurmerk gericht op de verduurzaming van particuliere woningen? Vul dan hier de vragenlijst in. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u via inventarisatie@bureau7tien.nl contact op nemen.

Jesse de Graaff

Adviseur
jesse@bureau7tien.nl
in/jessedegraaff/
+31 (0) 629590188