Onderzoek rekenkamercommissie Rivierenland: Samenwerking aan klimaatadaptatie

Het belang van samenwerking in het kader van klimaatadaptatie is onmiskenbaar. De rekenkamercommissie van het waterschap Rivierenland heeft ons gevraagd om te onderzoeken in hoeverre de samenwerking aan een klimaatadaptieve regio in de verschillende Regionale Adaptatie Strategieën (RAS) effectief is. Om dit onderzoek uit te voeren werkt Bureau 7TIEN samen met Proof Adviseurs, gespecialiseerd in samenwerking op maatschappelijke opgaven.

De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds merkbaarder. Hete zomers, lange perioden van droogte, maar ook juist hevige regenbuien en zelfs overstromingen. We krijgen er steeds vaker mee te maken. Daarom is het niet alleen belangrijk dat we maatregelen nemen om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, maar ook dat we ons aanpassen aan deze nieuwe omstandigheden. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is opgesteld om Nederland voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Het doel is dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Hiervoor werken het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samen in 45 werkregio’s. Veel van deze werkregio’s hebben inmiddels een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) opgesteld. In deze strategieën wordt richting gegeven aan de regionale samenwerking en de te nemen stappen om de omgeving aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Waterschap Rivierenland is de samenwerking aangegaan in vijf regio’s: Altena, Veluwezoom, Rivierenland, Rijk van Maas & Waal en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.  Voor de rekenkamercommissie onderzoeken Bureau 7TIEN en PROOF adviseurs wat goed gaat in deze samenwerkingen en welke lessen er kunnen worden geleerd voor de toekomst. Dit doen we door twee RAS-casussen in detail te bestuderen, gesprekken te voeren met betrokkenen binnen en buiten het waterschap, en met het algemeen bestuur in gesprek te gaan.

Wil jij meer weten over samenwerken aan klimaatadaptatie?  Neem dan contact op met Wieke.

Wieke Meijer

Adviseur
wieke@bureau7tien.nl
in/wiekemeijer/