Adaptief klimaatbeleid

Klimaatproblematiek is complex en met veel onzekerheid omgeven. Het voeren van eenduidig beleid is dan ook lastig. Eén van de vele risico’s is bijvoorbeeld dat instrumenten die nu worden ingezet over een jaar tot ongewenste effecten leiden. Bij Bureau 7TIEN zetten we twee methoden in die helpen de complexiteit te reduceren en om te gaan met onzekerheid:

  • het opstellen van een heldere veranderlogica voor klimaatverandering
  • het opstellen van een monitoringsframework om adaptief klimaatbeleid mogelijk te maken

In deze blog legt Freek Kuipéri uit hoe een monitoringsframework kan bijdragen aan adaptief klimaatbeleid.

Onzekerheid leidt ertoe dat maatregelen en beleidsinstrumenten niet tot de beoogde effecten leiden. Denk bijvoorbeeld aan de enorme toename in het aantal plug-in elektrische auto?s in 2015 als gevolg van het bijtellingsinstrument. Bureau 7TIEN biedt met het adaptief beleidskader een instrument om rekening met deze onzekerheid te houden zodat tijdig en adequaat kan worden bijgestuurd.[i] Om adaptief beleid te kunnen voeren maakt Bureau 7TIEN gebruik van twee middelen:

  • Monitoring van de effecten van beleidsinstrumenten.
    • Ten eerste voor de indicatoren in de beleidslogica (zie figuur bij methode 1).
    • Ten tweede op eventuele neveneffecten in andere SDG’s.
  • Een organisatie om adaptief te kunnen bijsturen. Dit betreft onder andere het opzetten van een adaptief beleidskader waarin onzekerheden zijn gedefinieerd die kunnen worden gevolgd om bij te sturen. Vervolgens wordt een proces ingericht om dit periodiek te volgen zodat (indien daar aanleiding toe is) tijdig kan worden bijgestuurd.

Als sociale onderneming adviseert Bureau 7TIEN overheden en andere organisatie bij het behalen van duurzaamheidsambities. De veranderlogica en het adaptief beleidskader zijn geëigende methoden om dit in de praktijk te brengen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Freek Kuipéri.

[i] Bureau 7TIEN scheef hier onder andere over in het boek Cities and Sustainable Technology Transitions, 2018

Freek Kuipéri

Adviseur

Specialist klimaat- en energie

freek@bureau7tien.nl
in/freekkuiperi/
+31 (0) 653951137
Niets gevonden.