Programma circulaire economie gemeente Uithoorn

De gemeente Uithoorn heeft in de Omgevingsvisie opgenomen in 2050 volledig circulair te willen zijn. Om hier te komen wil de gemeente een programma opstellen. Deels om bij elkaar te brengen wat er al gebeurt en deels om nieuwe maatregelen te formuleren. De gemeente heeft Bureau 7TIEN gevraagd dit programma circulaire economie Uithoorn voor de periode 2024-2028 op te stellen.

Onze huidige economie is grotendeels lineair. Dit betekent dat grondstoffen worden gewonnen om producten te maken, die na gebruik als afval worden weggegooid. Slechts een klein deel van de grondstoffen wordt teruggewonnen en hergebruikt. Dit systeem put grondstoffen uit, waardoor producten schaars kunnen worden en het milieu wordt belast. Daarom heeft de Rijksoverheid in het Nationaal Programma Circulaire Economie het doel gesteld om in 2050 circulair te zijn. In een circulaire economie hebben spullen geen einde. We gaan efficiënt om met grondstoffen, hergebruiken en repareren waar mogelijk, en recyclen producten als dat nodig is. Dit zijn enkele strategieën uit de R-ladder waar we eerder over schreven in deze blog. De gemeente Uithoorn wil graag aansluiten bij deze ontwikkeling en kijken wat Uithoorn als gemeente kan doen.

Wij hielpen de gemeente met het opstellen van een programma circulaire economie, met ambities en maatregelen om toe te werken naar een circulaire gemeente in 2050. Onze veranderlogica stond hierbij centraal.

Programma circulaire economie gemeente Uithoorn

Tijdens verkennende werksessies formuleerden we de opgaven en ambities voor de veranderlogica. Hieruit bleek dat de hoofdambitie uiteenvalt in drie opgaven: het verminderen van afval door meer tweedehands aankopen en reparatie te stimuleren; het scheiden en recyclen van het afval dat resteert, en komen tot circulaire bouw- en infrastructuurprojecten. Om een gedeeld beeld over ambities en maatregelen te vormen, gingen we in gesprek met inwoners, ondernemers en zowel interne als externe betrokkenen.

De transitie naar een circulaire economie kent nog veel onzekerheden. Het programma is een eerste stap richting 2050 maar waarschijnlijk zal bijsturing nodig zijn om te borgen dat doelen inderdaad behaald worden. In het programma hebben we daarom ook een hoofdstuk over monitoring en bijsturing opgenomen met een longlist van maatregelen die kunnen worden toegevoegd als bijsturing nodig blijkt. Wil je het volledige programma lezen? Klik dan hier. We maakten ook een infographic voor de communicatie aan inwoners en ondernemers in de gemeente. Deze infographic is hier te downloaden.

Wilt u meer weten over hoe beleid of een programma voor circulaire economie in uw gemeente, provincie of waterschap vormgegeven kan worden? Neem dan contact op met Wieke.

Wieke Meijer

Adviseur
wieke@bureau7tien.nl
in/wiekemeijer/