Gemeentelijke coalitie akkoorden 4: Biodiversiteit krijgt meer aandacht in de stad dan op het platteland

Gemeenten spelen een belangrijke rol in een aantal grote opgaven die er liggen om Nederland meer duurzaam te maken. Afgelopen maart hebben we gestemd voor de gemeenteraad. De coalitieakkoorden die naar aanleiding van deze verkiezingen zijn opgesteld bieden een mooie kans om te bekijken wat de ambities van gemeenten zijn. Bureau 7TIEN heeft daarom ruim 200 gemeentelijke coalitieakkoorden bestudeerd. In een vierdelige serie nemen we je mee in de duurzaamheidsplannen van de gemeenten voor de komende vier jaar. In de laatste blog in deze serie hebben we het over de ambities op het gebied van biodiversiteit. Hoe geven gemeenten ambities op deze thema’s vorm?

Biodiversiteit in de coalitieakkoorden
Op dit gebied doet Nederland het niet zo goed in vergelijking met de rest van Europa. Zowel aantallen individuen en soorten planten en dieren gingen de afgelopen eeuw hard achteruit, en deze achteruitgang is nog steeds bezig. Het is dus belangrijk om maatregelen te nemen om de natuur te beschermen en biodiversiteit te vergroten.  

In de coalitieakkoorden zien we dit terug. 79% van de gemeenten heeft plannen om groenbeleid of biodiversiteit te versterken. Bij de grootste groep blijven de ambities vervolgens alleen behoorlijk vaag. Bijvoorbeeld door enkel groenbeleid te noemen maar hierbij niet expliciet op biodiversiteit in te gaan of de ambitie algemeen te houden. Een voorbeeld betreft:
 “We staan voor kwalitatief goed onderhoud van het gemeentelijk groen, met oog voor biodiversiteit en veiligheid.” (Achtkarspelen)

Ongeveer 40% van de gemeenten wordt meer concreet. In het grootste deel gaat het dan wel enkel om concretere maatregelen op het gebied van groenbeheer. Een voorbeeld hiervan is Krimpenerwaard:
“Groen is ook belangrijk voor de biodiversiteit, variatie in planten is goed voor insecten. Dat is ook de reden waarom we op sommige plekken niet, en op andere plekken juist wel maaien. Daar zit een idee achter. We hebben ons voorgenomen om daarover de komende jaren duidelijker te communiceren.”

Biodiversiteit krijgt meer aandacht in stedelijke gemeenten dan in niet-stedelijke gemeenten
In de analyse hebben we onderscheid gemaakt tussen gemeenten die een hoge mate van stedelijkheid kennen en gemeenten die dit niet hebben. Daarvoor zijn de CBS-cijfers over stedelijkheid gebruikt. Hieruit blijkt dat juist gemeenten met een hoge mate van stedelijkheid meer aandacht hebben voor biodiversiteit. In de figuur is dit weergegeven. Dit zou verschillende oorzaken kunnen hebben. In stedelijke gemeenten is de natuur verder weg en daarom meer behoefte om ook in de stad te vergroenen. Maar stedelijke gemeenten zijn over het algemeen ook gemeenten met meer inwoners dus het zou ook kunnen dat daar simpelweg meer budget is om ook met biodiversiteit aan de slag te gaan.

Wilt u meer weten? Lees dan hier het volledige onderzoeksrapport naar coalitieakkoorden of neem contact op met Wieke Meijer.

Wieke Meijer

Adviseur
wieke@bureau7tien.nl
in/wiekemeijer/